L'Advocacia de la Generalitat dona llum verda al decret que limita l'activitat d'Uber i Cabify

L'informe avala íntegrament la viabilitat jurídica de la norma plantejada pel Consell per a regular els VTC
22 març 2019 19:33h
Actualment, al País Valencià existeixen 4.686 llicències de taxi per 373 llicències de VTC. / CABIFY

VALÈNCIA. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori continuarà amb la tramitació del decret llei de regulació dels VTC després d'obtindre l'informe favorable de l'Advocacia de la Generalitat. D'aquesta manera, la Conselleria té previst portar en el pròxim ple del Consell el decret llei per a la seua aprovació. 

Una vegada aprovat pel ple, aquest decret llei haurà de ser sotmés a la seua convalidació per part de la Diputació Permanent de les Corts, que també tindrà la possibilitat de decidir si vol tramitar-lo com un projecte de llei. 

L'informe de l'Advocacia de la Generalitat avala íntegrament la viabilitat jurídica del projecte de decret llei plantejat per la Conselleria d'Obres Públiques, ja que entén que hi ha raons d'"extraordinària i urgent necessitat" per a la utilització d'aquest instrument normatiu, l'objectiu del qual és fer front a una conjuntura econòmica problemàtica, com és la regulació dels serveis de transport de viatgers mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC). 

Regular el sector dels VTC

L'Advocacia assegura que les directives i la jurisprudència de la Unió Europea permeten regular els serveis d'intermediació en el transport, ja que aquests formen part integrant d'un servei global l'element principal del qual és un servei de transport. Així la perspectiva del dret europeu entén que és competència dels estats membre (i de les autonomies a l'estat espanyol per delegació de l'Estat) escometre una regulació d'aquesta activitat econòmica. 

Finalment, respecte al principi de llibertat d'empresa, l'Advocacia entén que el projecte compleix amb el marc europeu i estatal regulador de la llibertat d'empresa en el sector dels transports, de manera que s'ajusta tot el contingut del projecte al "bloc de constitucionalitat". 

De la mateixa manera, l'Advocacia entén que la regulació realitzada en el projecte legislatiu que es tramita és respectuosa amb el "contingut essencial" dels drets que es regulen, sustentada en la doctrina assentada pel Tribunal Suprem en la seua sentència de 4 de juny del 2018, i que aquesta sentència "dona complida resposta a les al·legacions de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana". 

Pel que fa a les possibles responsabilitats patrimonials, l'Advocacia assegura que en aquest cas "no concorren cap dels supòsits" que preveu la legislació per a la reclamació d'aquestes responsabilitats, i per això cal entendre que el marc legal establit no ha de suposar obligacions indemnitzatòries per a la Generalitat. 

La Generalitat va iniciar enguany un intens procés de participació per a redactar el decret llei de regulació dels VTC després que l'Estat habilitara el mes de setembre passat les autonomies i els ajuntaments a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions VTC a causa de l'augment que s'ha produït en aquest sector. "Cal recordar que el sector dels VTC no està tan regulat, mentre que el sector del taxi està sotmés a una forta regulació", destaquen des de la Generalitat. 

Un mínim de 15 minuts entre la sol·licitud d'un servei d'Uber o Cabify i l'accés al vehicle

La Conselleria ha centrat el seu decret llei en la regulació dels serveis de transport interurbà que realitzen els VTC que són de la seua competència, mentre que permet que els ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans. 

El decret llei també estableix un període mínim de 15 minuts entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici, un període que els ajuntaments poden incrementar en l'àmbit urbà si així ho consideren necessari. A més, no es permet la captació de clientela per part dels vehicles que circulen per les vies públiques ni tampoc la geolocalització. 

Finalment, s'introdueixen diverses mesures: com ara que els vehicles hauran de tindre menys de 10 anys i que, en el cas de ser substituïts, hauran de ser menys contaminants i canviar-se per cotxes ecològics. 

Actualment, al País Valencià existeixen 4.686 llicències de taxi per 373 llicències de VTC.

next