València apujarà l'IBI un 3% després de 20 anys sense revisar-lo 

La Junta de Govern Local modifica les ordenances fiscals per al 2020 per a actualitzar diversos tributs, com ara l'Impost d'Activitats Econòmiques i l'Impost de Circulació
13 setembre 2019 19:06h
Vilar justifica aquesta pujada en l'actualització de part dels imposts que, en alguns casos, portaven congelats des del 2010. / JORGE GIL EUROPA PRESS 

VALÈNCIA. L'Ajuntament de València prepara una pujada generalitzada d'imposts per al 2020. Amb el nou curs polític i la posada en marxa del govern del Rialto, el consistori ja ha fet públic aquest nou increment, que es preveia des de fa uns mesos. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres una modificació de les ordenances fiscals que afecten tant els imposts com les taxes per al 2020, i que comportarà l'increment de part d'aquests.

Aquesta pujada, segons explicava aquest divendres en un comunicat el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, suposarà l'augment de la recaptació de les arques municipals en 23 milions d'euros.

L'Ajuntament justifica aquesta pujada en l'actualització de part dels imposts que, en alguns casos, portaven congelats des del 2010. És el cas de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), que s'ha actualitzat a l'alça per a estabilitzar-lo al mateix nivell que el de les grans ciutats. Aquest impost, de fet, pujarà un 17%. Tot i això, el regidor d'Hisenda afirma que el gravamen segueix sent inferior al de ciutats com Saragossa i Sevilla.

Actualització de l'IBI

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'edil ha aclarit que l'Ajuntament mantindrà com ara el tipus de gravamen municipal per als usos residencials però que actualitzarà –pujarà– un 3% l'impost. Aquesta actualització ve determinada per una disposició del govern espanyol per a aquelles ciutats que porten més de 10 anys sense actualitzar els valors cadastrals. En el cas de la ciutat de València, l'Ajuntament explica que porta més de 20 anys sense revisió.

A mes, l'Ajuntament també ha realitzat un ajust en els tipus dels Béns de Característiques Especials i Usos Diferenciats per a grans valors cadastrals per a aconseguir la quota tributària mitjana de les ciutats espanyoles de més de 500.000 habitants.

No obstant això, l'Ajuntament també ha actualitzat les bonificacions de l'IBI per a reduir la quota en alguns casos. Aquest beneficis s'aplicaran, per exemple, en les sales d'actuacions d'audiovisuals i d'arts escèniques, que podran comptar amb una bonificació de fins al 60% en el cas de portar 30 anys d'activitat ininterrompuda. A més, el consistori també preveu beneficis per al foment del valencià en l'àmbit de la cultura; aquestes espais escènics tindran bonificacions si un 20% de la programació –sempre que aquesta incloga un mínim de 16 espectacles– és en llengua pròpia.

Així mateix, comptaran amb bonificació els propietaris d'aquells immobles que utilitzen energies renovables; concretament, se'ls aplicarà la màxima bonificació que permet la llei, el 95%. Els establiments històrics catalogats com a emblemàtics també tindran bonificat el 95% del seu rebut de l'IBI.

ICIO, impost de circulació i taxes al clavegueram

D'altra banda, l'Ajuntament ha informat que es manté congelat l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), així com qualsevol taxa derivada d'una llicència d'obra. Sí que es modifica, però, el mòdul bàsic d'execució de l'edificació d'acord amb el que s'estableix per l'Institut Valencià de l'Habitatge.

Així mateix, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, conegut com a impost de circulació, també s'ajusta a l'alça amb el criteri d'aconseguir la mitjana de les grans ciutats. Els vehicles no contaminants, de nou, se'n lliuren d'aquest increment, ja que se'ls aplicaran les bonificacions màximes previstes legalment. 

Tal com també estava previst des de fa uns mesos –i que des de l'Ajuntament tampoc negaven–, la principal pujada en el cas de les taxes afectarà el clavegueram, on el rebut s'incrementarà 1,2 euros mensuals per a finançar les obres de manteniment de la xarxa i dels col·lectors.

Tota aquesta modificació de les Ordenances Fiscals que s'ha aprovat aquest divendres en la Junta de Govern Local tindrà un caràcter provisional, ja que aquestes hauran de tramitar-se de la forma habitual: hauran de ser tractades en la Comissió d'Hisenda i en el ple, on s'aprovaran, també, amb caràcter provisional. A partir d'aquest moment, s'obrirà un període perquè tant les persones o entitats puguen presentar les al·legacions i, posteriorment, després de l'exposició pública, es preveu que al desembre s'aproven de forma definitiva.

next