Parèmies musicals

25 febrer 2018 01:00h

Parèmies musicals - compàs 92

La seua música forma part de la lluita. Sí, però la seua lluita no forma part de la música.

En un concert no es crea, es procrea.

next