Parèmies musicals

4 març 2018 01:00h

Parèmies musicals - compàs 93

Era un gran consumidor de música. Signe del nostre temps. Però no sabem si n'havia gaudit. Signe del nostre temps també.

No és anecdòtic que Monteverdi tingués una gran afecció a l'alquímia. La seconda pratica no deixa de ser un intent d'aliar allò que prèviament no es podia barrejar.

next