El Consell de Transparència insta el govern espanyol a facilitar dades dels viatges de Sánchez a diversos països

Luis Salom, assessor del PP en l'Ajuntament de València, ha sol·licitat informació sobre els desplaçaments del president del govern a Llatinoamèrica
16 novembre 2019 13:08h
El president del govern espanyol va viatjar a Xile, Bolívia, Colòmbia, Costa Rica i Cuba . / TWITTER PEDRO SÁNCHEZ

VALÈNCIA (EP). El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha instat el govern espanyol que facilite a l'assessor del PP en l'Ajuntament de València Luis Salom la informació sobre els viatges del president, Pedro Sánchez, i altres persones dependents de Moncloa i Presidència a Xile, Bolívia, Colòmbia i Costa Rica l'agost del 2018; a Cuba el novembre del 2018 i a Cadis el març del 2019.

Així consta en tres resolucions de l'organisme, consultades per Europa Press, en les quals insten la Secretaria General de la Presidència del govern espanyol al fet que remeten a l'assessor, en el termini de 10 dies hàbils, els costos de cadascun dels viatges, així com la relació de persones que van acompanyar Sánchez en cadascun d'ells.

Aquestes resolucions estimen la reclamació interposada per Salom davant la resposta que va donar al juliol la Secretaria General a una anterior petició d'informació sobre aquestes mateixes qüestions. En elles, l'òrgan de Presidència apuntava que algunes de les dades que demandava l'assessor es troben disponibles en el portal de Transparència i que no era possible facilitar-ne altres per ser informació reservada.

"Els informes sobre moviments d'aeronaus militars i els plans de protecció d'autoritats i passatgers sotmeses a aquesta, com en ocasions anteriors en les quals s'han fet públiques les resolucions sobre els viatges del president del govern [espanyol], es tracta de matèria classificada com a reservada, aplicable tant al president com al personal que l'acompanya i forma la delegació determinada pel motiu del desplaçament", responia la Secretaria, segons s'exposa en la resolució.

En el seu raonament, el govern espanyol apel·lava al Criteri Interpretatiu CI/002/2015, del 21 de maig, del Consell de la Transparència i Bon Govern. Així, assenyalaven que "per a avaluar si s'aplica aquesta restricció, s'ha realitzat una ponderació entre el perjudici (test del mal) enfront de l'interés que justificaria l'accés a la informació sol·licitada en les circumstàncies concretes d'aquest cas (test de l'interés públic)".

Des de Presidència de l'Estat s'assegurava, segons recull la resolució, que aquesta prova va concloure que "no és possible facilitar una altra informació ja que el coneixement o publicitat d'aquest tipus de qüestions pot generar riscos en la mesura en què suposaria revelar les estratègies o mesures concretes que conformen els plans de protecció de les més altes autoritats de l'Estat".

El dictamen del CTBG considera que la Secretaria "ha facilitat una informació parcial que no satisfà les pretensions del reclamant" i es remet a altres procediments similars, en els quals va fallar que "és evident que el sol·licitat –viatges oficials tant del president del govern com la resta de membres del gabinet– serveix per al control de l'acció pública i per a controlar la despesa dels diners públics".

De fet, recorda els arguments que va utilitzar en l'anterior reclamació presentada per Salom sobre el mateix tema: "Les despeses de viatges dels membres del govern constitueixen informació de caràcter econòmic i es nodreixen de partides pressupostàries establides en els pressupostos generals de l'Estat; són doncs diners públics i el seu maneig i destinació ha de ser conegut per la ciutadania".

A més, afig que "no s'aprecia" que la informació que sol·licita Salom "haja sigut classificada prèviament com a matèria reservada, tal com exigeix la Llei de Secrets Oficials". També afirma que amb el lliurament d'aquesta informació "no s'impedeix l'exercici dels drets fonamentals per part dels ciutadans, posant en risc la seua integritat física, ni es tracta de difondre informació que altere els plans de defensa militar de les nostres fronteres o la nostra integritat territorial o de la nostra capacitat de replegament militar, ni es troba en curs cap procediment judicial penal que tracte actualment aquest assumpte, ni afecta de cap manera la intimitat de persones físiques".

Per tot això, el CTBG estima la reclamació i insta la secretaria a entregar a Salom els costos totals d'aquests tres viatges, així com la relació de persones que viatjaven amb Sánchez en cada cas.

Torna a instar Presidència del govern espanyol a informar sobre l'ús del Falcon

D'altra banda, una altra resolució del CTBG a la qual ha tingut accés Europa Press torna a instar a informar sobre l'ús de l'avió Falcon del Ministeri de Defensa per part de Presidència, en aquest cas, entre octubre del 2018 i maig del 2019.

El mes d'abril, el Consell va reiterar una petició perquè es facilitara a Salom la informació sobre els viatges del president, Pedro Sánchez, i altres persones dependents de Moncloa i Presidència a bord del Falcon del Ministeri de Defensa entre juny i octubre del 2018, com l'assessor havia sol·licitat.

El primer requeriment sobre aquesta qüestió es va realitzar el mes de febrer, arran de la petició del 'popular' sobre el cost del viatge de Sánchez a Castelló el juliol del 2018 per a reunir-se amb autoritats i assistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El govern espanyol va assegurar, en aquell moment, que no podia revelar l'import total en virtut de la Llei de Secrets Oficials, excepte els 282,92 euros de despeses de protocol.

next