La gestió de l'Ajuntament de València aprova l'examen del veïnat

La ciutadania qualifica amb un 5,5 l'administració municipal i destaca el servei d'autobusos de l'EMT i les activitats culturals com les millors prestacions del consistori
17 desembre 2019 10:44h
L'únic servei en el qual suspén l'Ajuntament és en els aparcaments públics de cotxes: la ciutadania el qualifica amb un 4,4. / DLV

VALÈNCIA. L'Ajuntament de València ha eixit airós de l'últim examen del veïnat sobre la gestió municipal. La ciutadania ha aprovat l'administració municipal amb una nota força baixa: un 5,5 sobre 10 és la qualificació que ha rebut el consistori per part dels valencians, tal com es desprén de l'últim Infobaròmetre d'Opinió Ciutadana que prepara cada cert temps l'Ajuntament de València i que aquest dimarts ha presentat el regidor de Gestió del Coneixement i Innovació, Carlos Galiana. 

Aquesta nota, tot i no ser elevada, és superior a la qualificació amb la qual la ciutadania valora el govern autonòmic i espanyol. De fet, segons les dades municipals, la gestió de la Generalitat Valenciana també rep un aprovat per part del veïnat de València, però més ajustat: un 5,2. En canvi, el govern espanyol ni tan sols s'acosta al suficient: els valencians qualifiquen la gestió des de l'estat espanyol amb un 3,7 sobre 10. 

En aquest cas, aquest registre de valoració ha versat sobre les diferents prestacions municipals i el benestar veïnal en la ciutat. Si el veïnat aprova la gestió de l'Ajuntament, també ho fan en la major part els serveis que ofereix el consistori. De fet, en plena polèmica pel frau de l'EMT –les entrevistes s'han realitzat durant els mesos d'octubre i novembre– el veïnat valora el servei de busos amb un 6,8, que el converteix en una de les prestacions municipals millor valorades.  

Les discrepàncies entre el veïnat es generen en les infraestructures del carril bici: els usuaris qualifiquen amb un 7,3 les vies ciclistes i Valenbisi, mentre que els no usuaris ho valoren amb un 5,2. La mitjana, per tant, és de 6,8 sobre 10. Junt amb aquests, els serveis que més aprecia el veïnat són les activitats culturals, l'enllumenat públic i els mercats municipals. De fet, són els carrils bici i els mercats municipals els serveis que la ciutadania considera que més han millorat en els últims anys. L'únic servei en el qual suspén l'Ajuntament és en els aparcaments públics de cotxes: la ciutadania el qualifica amb un 4,4. 

Atenent l'Infobaròmetre, els principals problemes a la ciutat de València estan relacionats amb la neteja –així ho considera un 20,2% de la població–. En segon lloc, amb l'ocupació, segons un 15,8% i, per últim, amb el trànsit –prioritari per a un 8,5% del veïnat–. Una de les dades que ha ressaltat el regidor de Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, és que en els últims anys ha disminuït la preocupació per l'atur a la ciutat –abans, un 36% de la ciutadania ho considerava prioritari–.

Satisfacció generalitzada amb viure la ciutat


Les dades d'aquest informe estadístic municipal també revelen que el veïnat de València valora, de mitjana, amb un 8,6 el seu grau de satisfacció per viure a la ciutat. De fet, segons les estadístiques un 34,6% de la ciutadania valora amb un 10 el fet de viure a la capital del Túria. 

La cosa canvia, però, quan aquesta satisfacció es distribueix per districtes. De mitjana, la satisfacció de la ciutadania amb el seu districte és d'un 8, però la nota descendeix fins a un 6 sobre 10 quan es tracta dels Poblats Marítims, Quatre Carreres, Jesús i també en el cas de Ciutat Vella. Ara bé, la ciutadania reconeix que els districtes que més han millorat en els últims anys han sigut precisament aquests barris del centre de la ciutat. 

En aquest Infobaròmetre, s'han realitzat un total 2.300 entrevistes presencials entre els mesos d'octubre i novembre en 287 adreces aleatòries en un recorregut de camp per tots els barris.

next