Guia electoral del 28-A: què es vota, com i quan

Els col·legis electorals obriran aquest diumenge a les 9 del matí i tancaran a les 8 de la vesprada
27 abril 2019 13:35h
Per a poder votar, es necessari portar algun tipus de documentació oficial. / EFE

VALÈNCIA. Què es vota aquest diumenge al País Valencià? El cas del nostre territori és diferent de la resta, ja que a més de les eleccions generals per a triar els representants al Congrés dels Diputats i al Senat, al País Valencià votem per a conformar el pròxim Consell, que governarà durant els pròxims quatre anys. 

En aquestes eleccions autonòmiques s'elegeixen els 99 diputats de les Corts Valencianes, dels quals eixirà el president o presidenta de la Generalitat. Així, en els comicis generals es voten els 32 diputats valencians al Congrés, on s'elegirà el president del govern espanyol, així com els 12 senadors valencians. 

Així, la pròxima cita amb les urnes després d'aquest diumenge serà d'ací a un mes, concretament el 26 de maig, en una cita en què elegirem tant els representants polítics en els ajuntaments com en el parlament europeu. 

Encara que estem convocats a una doble cita electoral, els valencians trobarem en cada mesa electoral tres urnes: una per a votar els diputats en el Congrés, una altra per als senadors i una tercera per als diputats de les Corts Valencianes. Per a diferenciar les paperetes i els sobres de cada votació, aquests tindran colors diferents: blanc per a votar al Congrés; sèpia per al Senat i rosa per a les Corts. A més, com en altres ocasions, cal recordar que en la papereta per al Senat s'han de marcar amb una aspa un màxim de tres noms. 

Per a aquells que no hagen rebut la propaganda electoral a casa, en cada col·legi electoral estaran disponibles les paperetes de totes les candidatures proclamades, això sí, aquestes no es trobaran per ordre alfabètic, sinó per l'ordre en què els partits les van registrar en la Junta Electoral.

Quan es vota?

Els col·legis electorals obriran aquest diumenge a les 9 del matí i tancaran a les 8 de la vesprada. Si alguna persona acudeix al col·legi tot just obrir, ha de saber que si alguna de les persones integrants de la taula no s'ha presentat, es poden designar per a aquesta funció els votants que estiguen en el local.

El més còmode és acudir amb la targeta remesa per l'Oficina del Cens Electoral, en la qual s'indica la secció i la taula en la qual toca votar, per a no haver d'anar buscant en les llistes que es pengen en l'entrada dels col·legis.

Per a poder votar, és necessari portar algun tipus de documentació oficial, siga el DNI, el passaport o el permís de conduir. Aquests documents serveixen encara que estiguen caducats, sempre que siguen els originals i no fotocòpies.

Aquelles persones que hagen de treballar aquest diumenge, dia de les eleccions generals i autonòmiques, disposen d'un permís retribuït de fins a quatre hores per a acudir a votar, en funció de les hores que coincidisquen la jornada laboral i l'obertura dels col·legis electorals.

El vot de les persones que han exercit el seu dret per correu s'introdueix en les urnes una vegada acabada la votació, a les 8 de la vesprada, i a continuació voten els membres de la mesa i els interventors. Les persones elegides per a formar part d'una mesa electoral, hauran de presentar-se en el seu col·legi a les 8 del matí i acabaran una vegada finalitze l'escrutini.

L'escrutini

Tot just acabar les votacions, es procedeix de manera immediata a comptar els vots. L'escrutini és públic, per la qual cosa pot assistir a veure'l qui ho desitge, i no acaba fins que s'hagen comptat tots els vots de totes les eleccions celebrades.

Per normativa electoral, primer s'escruten les eleccions al Congrés, a continuació les eleccions al Senat i finalment les autonòmiques. A més de comptar els vots a candidatures, es comptabilitzen els vots en blanc (els sobres sense papereta o les paperetes al Senat sense cap creu marcada) i els nuls (sobres amb diverses paperetes, paperetes amb ratlles o paperetes al Senat amb més de tres creus).

next