Un informe jurídic de l'Ajuntament de València avala la contractació del secretari de l'EMT

L'Advocacia determina que la figura del secretari assessor és un càrrec de confiança extern a l'empresa i que no requereix procediment de contractació pública
18 novembre 2019 16:43h
L'informe considera "correcte jurídicament" que el secretari designat pel Consell d'Administració assumisca les funcions de lletrat assessor. / EUROPA PRESS ARXIU

VALÈNCIA (EFE). Un informe de l'Advocacia de València, sol·licitat pels regidors del PP, Ciutadans i Vox sobre el contracte del secretari assessor del Consell d'Administració de l'EMT, conclou que es tracta d'un càrrec de confiança, extern a l'empresa i que no requereix procediment de concurrència pública.

Així consta en el document, al qual ha tingut accés EFE, que respon a les peticions "anàlogues" dels partits de l'oposició que qüestionaven la legalitat del contracte de prestació de serveis professionals de Salvador Martínez Tarín per a exercir el lloc de secretari assessor del Consell d'Administració de l'EMT. Segons l'informe, la contractació de Martínez Tarín el 2015 es va realitzar de la mateixa forma que s'ha realitzat la dels seus predecessors des del 1991 i, en el seu cas concret, es va acordar sense cap vot en contra i tres abstencions.

El text apunta que l'única referència en els estatuts de l'EMT es troba en l'article 16, que assenyala que "el Consell d'Administració nomenarà la persona que haja d'exercir el càrrec de secretari assessor, per al qual no es precisa la condició de conseller i que ostenta veu però no vot en les deliberacions". És a dir, que els Estatuts de l'entitat estableixen que el càrrec integre la funció de secretari i assessor. Amb això, l'informe és concloent en explicar que "en interpretació de la citada llei 39/1975 entenem jurídicament correcte que el Secretari designat assumisca les funcions de lletrat assessor".

"La redacció del precepte denota la consideració de persona de confiança", apunta el text, que també incideix en el fet que Servei de Personal va assenyalar que aquest tipus de prestació de contractes de serveis "no estan subjectes a informe previ".

A més, l'informe de l'Advocacia assenyala que aquest càrrec no té "condició de personal directiu" i que la relació no es produeix mitjançant un contracte laboral de caràcter especial sinó mitjançant un contracte civil, la qual cosa suposa que "no és personal de l'EMT, sinó contractat extern", ni està subjecte a la declaració de béns i activitats. "Es tracta d'una designació de confiança a proposta del president del Consell d'Administració", afegeix i recorda que des del 1991 s'ha contractat els secretaris de la mateixa forma.

"En tots els casos s'ha entés que l'instrument útil per al nomenament del lletrat assessor és l'acord del Consell d'Administració sense procediment de concurrència pública", conclou i assenyala que, com és un càrrec de confiança, el Consell "pot cessar-lo si la perd", sempre que es respecte el "termini de preavís estipulat".

Sobre el contracte de Martínez Tarín com a secretari assessor, l'Advocacia de la ciutat precisa que, segons la llei, "quan la Societat compte amb un secretari (o un membre del seu òrgan de direcció o d'administració) en qui concórrega la qualitat de lletrat en exercici, amb les condicions previstes en el mateix precepte, podrà assumir les funcions que la citada llei atribueix al lletrat assessor".

L'informe també indica que l'EMT "va procedir a licitar la contractació d'advocats, a través d'un procediment de pública concurrència, a l'efecte de la qual durant l'any 2018 es van publicar les bases del procés selectiu, per a proveir llocs de naturalesa laboral optant així per no externalitzar aquest servei a través d'un contracte administratiu de la llei de contractes del sector públic".

next