La Generalitat planteja un mínim de 15 minuts entre la sol·licitud d'un servei d'Uber o Cabify i l'accés al vehicle

L'esborrany del decret del Consell estableix que els VTC hauran d'estar en garatges o apartaments i prohibeix la geolocalització
5 febrer 2019 13:50h
Actualment, al País Valencià existeixen 4.685 llicències de taxi per 323 llicències de VTC.

VALÈNCIA. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat les línies generals en què treballa la Generalitat per a preparar el decret del Consell pel qual es regulen les condicions de prestació del servei VTC després de rebre les propostes de la consulta pública. El decret que està elaborant la Conselleria té com a objectiu "establir una regulació perquè els dos sectors –taxis i VTC– puguen conviure i oferir a la ciutadania el millor servei sense conflictes que els puguen perjudicar", ha indicat Salvador. 

Així ho han traslladat el secretari autonòmic d'Habitatge, Lluís Ferrando, i el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, a les associacions de taxistes així com a Unauto, associació d'empreses de les VTC, durant les dues reunions que han mantingut aquest dimarts. 

D'aquesta manera, la proposta plantejada per la Generalitat sorgeix després que l'Estat habilitara el mes de setembre les autonomies i els ajuntaments per a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions VTC a causa de l'augment que s'ha produït en aquest sector. Cal recordar que el sector de les VTC no està regulat mentre el sector del taxi està sotmés a una forta regulació. 

"Evitar conductes intrusives"

La Conselleria, en línies generals, se centrarà a regular solament els serveis de transport interurbà que realitzen les VTC, mentre que permetrà que els ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans. "És necessari que cada ajuntament regule en funció de la seua pròpia realitat territorial; no és el mateix Benidorm que València, les necessitats de transport són diferents", ha explicat la consellera. 

A més, entre les línies bàsiques també s'estableix un període mínim de 15 minuts entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici, un període que els ajuntaments podran incrementar en l'àmbit urbà si així ho consideren necessari. 

A més, es definirà amb major exactitud el que s'entén per "captació de clients" i no es permetrà la captació dels vehicles que circulen per les vies públiques a la recerca de clients, sinó que hauran d'estar en garatges o aparcaments. L'objectiu és evitar conductes intrusives. Tampoc es permetrà la geolocalització. 

Finalment, s'introduiran també altres mesures com que els vehicles hauran de tindre menys de 10 anys i, en el cas de ser substituïts, hauran de ser menys contaminants i canviar-se per cotxes ecològics. 

Per tant, per a Salvador, "aquestes línies bàsiques marcaran unes regles del joc que permeten la convivència entre els dos sectors perquè no es perjudique els usuaris". "L'objectiu final de la Generalitat és que la ciutadania reba el millor servei possible i la forma de desplaçament que cadascun trie no es veja afectada per cap conflicte", ha indicat. 

Actualment, al País Valencià existeixen 4.685 llicències de taxi per 323 llicències de VTC. Una vegada traslladades les línies bàsiques, la Generalitat redactarà l'esborrany de decret que serà sotmés a informació perquè les associacions que han participat en el procés de presentació de propostes puguen opinar i, una vegada es recapte l'informe de l'advocacia, s'aprovarà pel ple del Consell.

next