Més de 53.000 joves s'han beneficiat de les accions d'ocupació i formació d'Avalem Joves

Labora ha realitzat més de 845.000 accions d'inserció a menors de 30 anys des de l'inici del programa Avalem Joves
29 desembre 2019 11:40h
El programa Avalem Joves Plus subvenciona la contractació de joves en corporacions locals. / Arxiu

VALÈNCIA. Més de 53.000 joves s'han beneficiat directament d'accions d'ocupació i formació des de la posada en marxa d'Avalem Joves, el pla de xoc contra la desocupació juvenil del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora. Avalem Joves és el pla integral de formació i ocupació per a joves, una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana –finançada pel Fons Social Europeu– amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat dels joves. 

Un informe de situació d'aquest pla, realitzat a data de novembre de 2019, revela que les dades de participació en els programes d'ocupació i inserció són positius: en tres anys s'han realitzat 845.230 accions d'inserció a menors de 30 anys.
L'estratègia de Labora contra l'atur juvenil, amb el suport de la Conselleria d'Economia, està composta per actuacions de caràcter transversal en matèria d'orientació, formació i ocupació. 

Entre les mesures de foment de l'ocupació destaca el programa Avalem Joves Plus, que subvenciona la contractació de joves en corporacions locals. "A conseqüència dels bons resultats, el Consell ha aprovat una nova edició d'Avalem Joves Plus, dotada amb 50 milions, que permetrà contractar 3.500 joves en 2020", ha recordat el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu. L'edició de 2020 serà, per tant, la tercera convocatòria amb la qual la Generalitat finance ajuntaments, diputacions i altres corporacions perquè contracten persones menors de 30 anys, com va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig. Aquestes contractacions es realitzen través dels programes Empuju i Encuju que conformen Avalem Joves Plus.

Quan una persona de 16 i 30 anys finalitza els seus estudis o es queda sense ocupació i vol reincorporar-se al món laboral, ha d'inscriure's en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en el servei públic d'ocupació de la seua autonomia. A partir d'aquest moment, pot accedir als serveis d'orientació professional i a plans d'ocupació i formació.

Durant els tres anys que funciona el Pla Avalem Joves, 711.361 joves han rebut assessorament individual per a la seua cerca d'ocupació, 106.558 han participat en sessions grupals d'orientació sobre els recursos disponibles per a buscar treball i 27.311 han realitzat juntament amb el personal orientador un itinerari personalitzat segons les seues necessitats i el seu perfil professional. 

En total, 32.910 joves s'han beneficiat de les accions formatives des del començament d'Avalem Joves. Hui dia, algunes de les accions formatives que està desenvolupant Labora són certificats de professionalitat gratuïts, formació en Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) o cursos en línia. També s'han posat en marxa programes mixts, que combinen la formació i el treball remunerat com Et Formem i els Tallers d'Ocupació. Des de l'inici d'Avalem Joves, el maig de 2016, 2.971 joves han participat en accions mixtes d'ocupació i formació, en les quals treballaven i es formaven alhora que rebien un salari.

"Volem proporcionar a les persones joves de la Comunitat Valenciana tots els recursos al nostre abast perquè puguen millorar-ne l'ocupabilitat i trobar un treball conforme al seu perfil", ha exposat Nomdedéu.

Dades d'ocupació i contractació

Des de l'inici del programa Avalem Joves, la desocupació entre la joventut ha descendit un 24,9% i l'ocupació ha crescut un 7,3%, segons dades de l'EPA. Així mateix, l'atur registrat entre les persones menors de 30 anys cau 8,9 punts des de l'inici del pla. També s'observa un descens de 2,6 punts en la taxa de temporalitat, i la taxa de parcialitat i parcialitat no desitjada decreixen de manera significativa (-8,3 i -7,9 punts respectivament) des de l'inici d'Avalem Joves.

No obstant això, la taxa de contractació presenta diferències en funció del nivell d'estudis els joves. Per exemple, l'atur registrat dels joves amb Formació Professional ha descendit un 16,5% i, en termes absoluts, el major descens es produeix en els joves amb nivell formatiu d'ESO (-3.892 aturats menys).

D'altra banda, des de l'inici del Pla Avalem Joves, el percentatge de joves que ni estudien ni treballen ha baixat en 10,8 punts, i és acusat el descens en les persones desocupades de llarga duració (15,4 punts menys). Per gènere, el major descens es produeix en els homes (-21,4 punts) enfront de les dones (-0,7 punts).
A causa de les seues bones xifres, el Pla Avalem Joves va rebre el reconeixement de la Unió Europa i  ha sigut el País Valencià l'única autonomia seleccionada per Brussel·les per a exposar les experiències per a la integració social de joves.

El Pla Avalem Joves està finançat pel Fons Social Europeu, emmarcat en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. Les seues actuacions, dins del Pla Nacional de Garantia Juvenil, tenen com a objectiu primordial la reducció de la desocupació juvenil i l'eliminació del seu caràcter estructural, una de les prioritats de la Unió Europea.

Les mesures adoptades aborden tant la millora de l'educació i la formació com el foment de la contractació i l'autoocupació, a fi d'eliminar les causes que ocasionen la desocupació juvenil. Des del punt de vista de la duració dels contractes, l'informe sobre Avalem Joves revela que el major increment del nombre de contractes registrats es produeix en els contractes de més de 12 mesos (53,3%), seguit dels contractes de 6 i 12 mesos (49,7%). No obstant això, s'aprecia una bretxa de gènere, ja que és especialment significatiu l'increment en els contractes de més d'un any d'homes (61,4%).

Mesures contra la bretxa de gènere

“Des de Labora estem impulsant mesures per a fomentar la contractació de dones. Per exemple, les subvencions a empreses són majors si la persona desocupada que contracten és dona i augmenten si a més és víctima de violència de gènere”, ha exposat Enric Nomdedéu.

Un dels objectius de Labora és impulsar polítiques per a la integració laboral de les persones que presenten majors dificultats d'inserció en el mercat de treball i crear un mercat laboral inclusiu. En el cas de les dones, aquestes tarden més temps a trobar treball, malgrat comptar amb un nivell d'estudis major. Per això, s'estan desenvolupant actuacions específiques per a incentivar la contractació, la creació d'ocupació i el manteniment dels llocs de treball de les dones. Entre elles, destaquen les ajudes a la contractació indefinida de dones menors de 30 anys, aturades de llarga duració, majors de 50 anys i en situació de risc d'exclusió social.

D'altra banda, s'atorguen diferents ajudes per a fomentar l'emprenedoria i el manteniment del treball autònom de les dones. Com a mesura per a donar suport a les autònomes embarassades o en procés d'adopció, enguany s'ha tornat a convocar l'ajudes perquè aquestes dones puguen contractar a persones desocupades a les quals transferir els seus coneixements abans de la seua baixa maternal.


next