Educació suprimeix unitats a 7 centres concertats amb el curs començat

La FECCOOPV denuncia aquesta decisió unilateral “que afectarà l'organització dels centres educatius, l'alumnat i els llocs de treball del professorat del sector”
30 gener 2015 01:00h
RedactaVeu / València

El passat dia 22 de gener, la Conselleria d'Educació va prendre una “decisió unilateral i sense precedents” que suposa, segons denuncia la federació d’Ensenyament de CCOO PV, “la supressió d'unitats en set centres” del País Valencià.

Aquesta mesura “sense precedents” suposarà, per tant, segons la Federació Sindical, un greu compromís per a la reestructuració d'aquests centres educatius afectats, un important problema per a l'alumnat que a aquestes altures del curs es veurà materialment “expulsat” del col•legi pel qual va optar i, finalment, suposarà la generació d'un complex problema de caràcter laboral per al professorat afectat, que veurà disminuïda la seua jornada laboral o, fins i tot, podria quedar-se sense treball.

La FECCOOPV ha anunciat que iniciarà “totes les accions pertinents”, començant per la petició d'una “urgent reunió” amb la Direcció General de Centres i amb el secretari autonòmic “per a intentar corregir aquesta resolució i, almenys, reclamar una prorroga de l'actual situació fins a la finalització del curs”.

La FECCOOPV exigirà, a més a més, el compliment de la normativa sobre concerts educatius a tots els nivells. “Açò suposa valorar totes les situacions que afecten a cadascun dels centres abans d'una presa de decisions tan important, ja que entenem que s'han obviat situacions en alguns centres que motiven el manteniment de la seua actual situació d'unitats concertades”, apunten.
 

 
 
Una situació ‘especialment significativa’; l’Escola d’artesans

A la Federació d’Ensenyament de CCOOPV li sembla “especialment significativa” la situació de l'Escola d'Artesans, col•legi profundament arrelat a la història escolar de la ciutat de València, on ha sigut suprimida una unitat de Batxillerat “i no s'ha contemplat la situació que van ser rebutjades 14 sol•licituds de matrícula per a aquest nivell que van passar a escolaritzar-se en altres centres ni la situació d'alumnes repetidors en el primer curs de Batxiller”.

A més, considera “curiosament sospitosa” la simultaneïtat de l'anunci “a so de bombo i platerets del pagament de la il•legal deducció efectuada al professorat de la concertada en la nòmina de desembre del 2012 -pagament encara per executar- amb aquesta arbitrària decisió” que, segons FECCOOPV, “suposarà un estalvi per a la Conselleria, estalvi que caurà sobre les esquenes del professorat, dels centres educatius i, col•lateralment, de l'alumnat que es quedarà en el carrer”.

La FE CCOO PV ha volgut deixar patent que continuarà exigint la recuperació de la Comissió informativa de concerts, espai on es debatien totes les propostes de renovació de concerts per part de l'Administració, Patronals del sector i Sindicats, la qual va ser “unilateralment dissolta fa anys per part de l'Administració, perdent-se així un espai fonamental de diàleg i negociació”.


next