Any de gràcia sindical per als catedràtics de música i arts escèniques

El vaivé de professors afectaria als conservatoris professionals i superiors a tot el País Valencià, però, sobretot als centenars d’alumnes
29 juliol 2015 01:00h
Sixto Ferrero / València
 
Ahir es van accelerar les trobades, assemblees i reunions entre els diferents sindicats i els professors de música i arts escèniques, molts d’ells en situació de comissions de serveis, que es poden veure afectats si la presumpta decisió de la Conselleria d’Educació de no atorgar cap comissió de servei finalment es duu a terme. Aquesta decisió de la Conselleria de no concedir les comissions de serveis al professorat dels conservatoris superiors de música i dansa, provinents del cos de professors, segons assenyalava STEPV, estava presa per “la demanda criminal de l’associació de catedràtics interins contra determinats càrrecs de la Conselleria d’Educació i directors de conservatoris superiors, així com del professorat que tenia concedida una comissió de serveis”. Com apunta STEPV “la raó que s’al·lega per interposar aquesta demanda és que no es poden concedir comissions de serveis entre cossos docents, en aquest cas, entre el cos de professors i el de catedràtics”.
 
Tal i com apuntava CSI-F, en cas de produir-se una cancel·lació d’aquestes comissions, “derivaria en una pèrdua de la qualitat educativa i en un caos organitzatiu de cara al proper curs”. La dada dels professors que s’haurien de mobilitzar, tant aquells que treballen en el grau superior com aquells que ho fan en el grau professional, indicia el CSI-F que “provocaria un efecte dominó que perjudicaria uns 500 docents”, i segons STEPV “la meitat de les plantilles estan en aquestes condicions”, però, a més a més, fins i tot caldria convocar novament processos per completar les borses d’interins, ja que en alguns casos són insuficients per cobrir les vacants que es generarien. “Fins un 80% de l’alumnat hauria de canviar de professors i metodologia” en cas d’aplicar-se la proposta fins ara coneguda de Conselleria, tot i que fa uns dies ens declaraven que “estaven treballant diferents Direccions Generals per trobar una solució al més aviat possible”.
 
Segons afirma FE CCOO PV, alguns assistents a l’assemblea celebrada ahir “el professorat afectat ha insistit que aquesta decisió del govern no ha estat consultada ni participada i a més pot portar seriosos entrebancs a la qualitat i sostenibilitat dels ensenyaments artístics tant als nivells professionals com superior”.
 
No obstant açò, els tres sindicats han conclòs en demanar a la Conselleria d’Educació un any de moratòria, un curs acadèmic, durant el qual solucionar la situació pel que fa a provisió de llocs en els ensenyaments artístics. Tanmateix, l’assemblea de  FE CCOO PV ha anat més enllà en les mesures adoptades i traslladarà una sèrie de qüestions i mesures com “quin procediment se seguirà per adjudicar les possibles comissions de serveis a assignatures contemplades per a professorat no catedràtic, ja que aquest perfil no es podia assenyalar en la petició; instar l’Administració a recórrer contra una sentència que anul·la tres comissions de servei, ja que existeixen altres en sentit contrari”, i la “possibilitat de renúncia a les comissions de servei si no es concedeixen d’acord amb el procediment i les condicions vigents en el moment de convocar-les. S’ha valorat fins i tot la iniciativa de fer-ho massivament”, són les mesures que ha indicat el sindicat. A més, apunten que aquestes mesures “són assumibles i instem la Conselleria a dur-les endavant i hem convocat per al proer divendres 31 una nova assemblea a les 10h. per seguir informant i decidint accions al respecte”.


Foto: Assemblea d'ahir a la seu de FE CCOO PV
 
Per la seua banda, entre les mesures que proposa STEPV ha instat Conselleria que demane “la retirada de la demanda per part de l’Asociación de Catedráticos de música y Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana”, perquè “cal tindre en compte que la querella encara no ha estat admesa a tràmit i que cal que prevalga l’estabilitat de les plantilles i la qualitat de l’ensenyament, que pot quedar molt ressentida per aquesta mesura”. També aprofita el sindicat per “recordar que fa anys que no es convoca cap procediment per a normalitzar la situació de les plantilles i és precisament enguany, quan s’han posat en marxa els dos”.
 
Un any de gràcia, sens dubte sembla una solució bastant assumible, si més no equànime a nivell sindical, per part de tots els afectats, però no servirà de res si damunt de la taula de la Conselleria d’Educació, l’endemà de solucionar aquesta paupèrrima situació laboral, educativa i artística, no tenen ja un pla que col·loque els ensenyaments superiors de música i arts escèniques en l’Espai Superior Europeu, amb viabilitats per fer-ho dins de la universitat, o contemplar les dues opcions existents en països del nostre entorn. Els centres superiors han de funcionar, gestionar-se i regir-se per les regles dels ensenyaments superiors (universitaris) no per les normes i funcionaments d’un institut de secundària.
 
No podem perdre un any, ni una legislatura més, perquè ja se n’han perdut moltes, aleshores caldran soluciones arriscades (amb valentia), confrontacions ministerials, directors que s’oposaran i capelletes que pregaran. Un any de gràcia, per guanyar la transparència que li cal a la música, als ensenyaments superiors i perquè això que tenen al costat, que es diu ISEACV, potser aprofita per alguna cosa més que per omplir de burocràcia la música que ja fa prou en sonar afinada, o sonar que no és poca cosa, vista la picabaralla judicial que diversos governs irresponsables han propiciat per deixadesa.


 
next