Enagás ultima la hibernació del magatzem Castor amb el segellat dels pous

Actualment ja no hi ha gas en superfície, ni a la plataforma, ni al gasoducte ni a les instal·lacions de terra
23 novembre 2015 01:00h
ACN / Vinaròs

A hores d'ara, s'està acabant el segellat dels dotze pous d'emmagatzematge, amb la instal·lació en cadascun d'ells de dos peces mecàniques d'acer, addicionals a les dos vàlvules que ja n’hi ha. D'aquesta manera, el segellat serà quàdruple. Amb aquests treballs es dóna compliment al Reial Decret llei 13/2014 de deixar les instal·lacions en condicions segures i sense gas.

El procés d'hibernació consta de tres fases. La inertització ja s'ha acabat i, actualment, ja no hi ha gas enlloc. Després de sotmetre la infraestructura a una situació de pressió mínima de gas, s'ha evacuat de forma "controlada i programada" el gas romanent en superfície. A més, s'ha omplit amb nitrogen les instal·lacions de superfície com a part del procés d'aïllament.

També s'han conclòs els treballs de preservació i manteniment dels equips en condicions de seguretat i operativitat. En concret, segons detalla Enagás, s'han preservat tots els compressors, tant de la plantar com de la plataforma; s'han protegit els elements elèctrics i s'han engreixat i recobert amb material aïllant les vàlvules per protegir-les de l'ambient marí.

En la darrera fase, s'ha comprovat la correcta estanqueïtat dels dotze pous d'emmagatzematge i les vàlvules, tant de la superfície com les que hi ha a 150 metres de profunditat, ho garanteixen. Actualment, Enagás està finalitzant aquesta part del procés amb la instal·lació de dos peces metàl·liques d'acer per aconseguir un segellat quàdruple dels pous.

La companyia assegura que amb les actuacions dutes a terme compleixen amb l'objectiu encarregat a través del Reial Decret llei 13/2014 de deixar la instal·lació en condicions segures, sense gas a la plataforma, gasoducte i instal·lacions de terra; sense alterar l'estructura del magatzem i duent a terme les tasques necessàries per a l'adequat manteniment i preservació dels equips.
 
next