Tots els partits de Castelló, excepte Ciudadanos, a favor del Dret Civil Valencià

Compromís, PSPV i Castelló en Moviment reclamen retirar els recursos d'inconstitucionalitat
22 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / Castelló de la Plana.

Els grups polítics de Compromís, PSPV i Castelló en Moviment han presentat una declaració institucional conjunta de cara a la celebració del pròxim ple, que tindrà lloc el dijous 25 de febrer, per a reclamar la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les Normes de Dret Civil Valencià.

En la declaració institucional, les tres forces han arribat a l'acord de sol·licitar a l'Ajuntament de Castelló que s'adherisca al manifest promogut per l'Associació de Juristes Valencians (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes del dret civil valencià. 

Dit manifest al·ludeix a les normes d'àmplia demanda social contemplades dins de les normes de dret civil valencià, com la Llei del règim econòmic matrimonial valencià de 2007, la Llei de custòdia compartida de 2011, la Llei d'unions de fet de 2012 i la Llei dels contractes i altres relacions jurídiques agràries de 2013.

El mateix manifest afirma que "tres d'aquestes quatre lleis estan actualment recorregudes per l'Estat espanyol davant el Tribunal Constitucional i, en algun cas, com en el de la Llei de règim econòmic matrimonial, després d'un comportament obertament deslleial i menyspreador durant les negociacions per a la retirada del recurs". 

El manifest continua dient que "el dret civil foral és un dels elements identitaris dels valencians, en la línia d'altres estatuts com els de Aragó o Catalunya. Però, com ha ocorregut en tantes ocasions al llarg de la nostra història, des de Madrid s'imposen traves al nostre autogovern, malgrat que l'article 7 obliga la Generalitat al fet que la reintegració del dret civil foral siga un principi rector de l'actuació del Consell i de les Corts". 

A més, el text dicta que "el que es qüestiona amb aqueixos recursos és la pròpia existència d'un dret civil foral valencià i, amb açò, la potestat de donar una solució pròpia als nostres problemes actuals". 

Per tot açò, PSPV, Compromís i Castelló en Moviment s'adhereixen a dit manifest i sol·liciten "al Govern espanyol que retire sense perdre més temps els recursos d'inconstitucionalitat plantejats". 

Compromís: “Ciudadanos menysprea tot el que sone a valencià, sense escoltar les propostes”

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha denunciat que “el grup municipal Ciudadanos ha vetat hui la proposta de Declaració Institucional, promoguda per l'Associació de Juristes valencians (AVJ) demanant la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat.

Per a Garcia “és sorprenent que aquesta declaració que havia aconseguit el suport del mateix Partit Popular siga vetada per Ciudadanos. Cal tindre present que aquestes lleis són fruit del compliment del nostre Estatut d'Autonomia i que un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant la inconstitucionalitat d’aquestes normes generaria greus conseqüències jurídiques i un augment de litigiositat en àmbits tan importants com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir de l’1 de juliol de 2008 en matèria de custòdia compartida i també respecte de les unions de fet de parelles valencianes.” Per a Garcia, “el govern espanyol es va equivocar amb aquest recurs i això, fins i tot, ho saben en el Partit Popular”.

Ignasi Garcia ha acabat dient que “el dret civil valencià és molt més progressista, sobretot en temes de matrimoni i Ciudadanos, amb la seua dèria i persecució a tot allò que ens és propi està posant en risc molts ciutadans de Castelló, que es poden trobar amb nous juís que ja havien superat.”

Logo La Veu
 
next