Una altra obra de Calatrava amb polèmica

10 octubre 2013 01:00h
El Consell continua sense explicar per què en febrer va estudiar cedir el Centre de Convencions de Calatrava a un tercer després de pagar 2,7 milions d’euros.

Aquest projecte ha estat rebutjat ara per l’alcalde de Castelló per vore’l inviable.

Castelló, a 9 d’abril de 2013 El Consell continua sense explicar a Compromís els motius pels quals en data 13 de febrer es va realitzar per part de l’assessoria jurídica de la SPTCV , un iforme en relació amb el contracte de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del “ Centre de Convencions de Calatrava” en el qual es diu que “ el present informe té per objecte analitzar la qüestió d’una possible cessió per part de SPTCV dels drets i obligacions amb un tercer, del contracte subscrit amb Santiago Calatrava GmbH”.

Mònica Oltra, a instàncies del portaveu d’Iniciativa en Castelló i membre de l’executiva local de Compromís, Marcos Campoy va demanar explicacions per l’informe jurídic sobre la possible cesió del projecte, si es va fer aquest per d’ofici pels serveis jurídics de SPTCV sense que ningú li ho demanara, o a instàncies d’algú, i si té constància el Consell de que cap particular o entitat tinga interés en obtindre la cessió d’aquest projecte.o si es planteja el Consell una possible cessió del projecte
 

Aquesta pregunta es va enregistrar en juliol, abans que l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller menyspreara públicament la construcció d’aquest centre, i la resposta que dóna ara el Conseller d’Hisenda a la diputada Mònica Oltra és que no hi ha cap intenció de vendre’l ni cedir-los, sense haver-se fet cap gestió per cedir-lo i tot es troba pendent de resolució judicial ( anul·lació del PGOU i del PAI Mestrets amb el qual estava vinculat), El Conseller Moragues no descarta el Centre de Convencions, com acaba de fer Bataller, però no explica el perquè es va estudiar el poder cedir-lo.

Des de Compromís s’ha vingut veient com sorprenent que es féra aquest tipus d’estudis, ja que no és normal que un projecte “estrella” com aquest, s’estudie les opcions de vendre’l o cedir-lo.
Cronologia del projecte

Wn 17 de desembre 2007, l’empresa pública “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana”, signava un contracte de redacció d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del “ Centre de Convencions de Castelló”, amb l’empresa ubicada en Suïssa “ Santiago Calatrava GmbH.

Es van pagar uns honoraris per la redacció del Master Plan, Avantprojecte i Projecte Bàsic, de 2.700.000 euros, equivalents. I l’anulació del PGOU de Castelló i del PAI Mestrets sobre el qual requeia l’obtenció del sòl per fer aquesta actuació, ha fet que tot el procés estiga paralitzat des de fa anys

Calatrava encara cobraria de continuar endavant el projecte 2,4 milions d’euros pels honoraris del projecte d’execució i uns altres 2,4 milions d’euros pel projecte d’obres (7.5 milions en total) , això si el projecte es quedara en els 60 milions, quant segons el propi arquitecte, entre ajuntament de Castelló i SPTCV amplien el projecte de 16.000 m2 a 48.240 m2, i dispara el cost al 100 milions ( i Calatrava hauria de cobrar per tant, el 4,5 % del total en 12,5 milions d’euros)

En 13 de febrer de 2013 es realitza l’assessoria jurídica de la SPTCV , en relació amb el contracte de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del “ Centre de Convencions de Calatrava” en el qual es diu que “ el present informe té per objecte analitzar la qüestió d’una possible cessió per part de SPTCV dels drets i obligacions amb un tercer, del contracte subscrit amb Santiago Calatrava GmbH”.

Per concloure aquest informe jurídic que d’acord amb el contracte, SPTCV es troba legitimat contractual per realitzar la cessió del contracte subscrit amb Santiago Calatrava GmbH.

Fa pocs dies, l’alcalde de Castelló, anunciava públicament que es desestenia del projecte.

Compromís Castelló

Descargas

next