Campanya per ampliar l’oferta de l’ensenyament en valencià plurilingüe

El president d’Escola Valenciana assegura que “la nostra llengua no ha assolit la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús, encara hi estem ben lluny”
19 setembre 2013 01:00h
RedactaVeu / País Valencià

El curs 2013- 2014 ha arrancat amb 235.970 alumnes de tots els nivells educatius que estudien en les popularment anomenades línies en valencià. Aquesta xifra suposa el 30% de l’alumnat del País Valencià. Respecte al curs 2010-2011, l’últim en què la Conselleria d’Educació va oferir xifres sobre l’ensenyament en valencià, ha hagut un augment d’un 1% d’alumnes que poden estudiar en els programes educatius que tenen com a llengua vehicular el valencià.

Aquest curs hi ha 643 centres educatius que ofereixen ensenyament en castellà, 451 centres que ofereixen ensenyament en valencià i 279 centres que ofereixen doble línia.

Amb aquestes dades oficials, Escola Valenciana valora molt positivament l’esforç que estan fent els Consells escolars per tramitar canvis de programes o l’obertura de noves línies d’ensenyament en valencià als seus centres. “Han estat els docents i les famílies els qui han aconseguit que més de 1.000 alumnes més escolaritzats en 3 anys puguen iniciar el seus estudis en el programa educatiu que marca la qualitat i l’excel·lència tant en l’aprenentatge de llengües com en les metodologies d’ensenyament establertes, el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià”, ha declarat Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana. Quan aquests alumnes de 3 anys acaben l’ensenyament a Infantil i Primària sumaran més de 10.000 alumnes més que estaran estudiant en valencià gràcies a les 40 noves línies aconseguides per famílies i docents.

L’entitat cívica vol també posar de relleu aquestes dades en el llarg procés d’establiment de l’ensenyament en valencià, que es va iniciar amb la creació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), una llei que el 23 de novembre de 2013 acomplirà 30 anys. En tres dècades, l’ensenyament en la nostra llengua ocupa el 30% de l’oferta, no s’arriba encara a tenir, almenys, una oferta equilibrada respecte al programa més establert, que és el que té com a principal llengua vehicular d’aprenentatge el castellà.

Segons Vicent Moreno, “la nostra llengua no ha assolit la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús, encara hi estem ben lluny. El castellà és la llengua que totes i tots els valencians dominem completament, però el valencià només el dominem una part. Per tant, cal impulsar polítiques per assegurar que tota la ciutadania valenciana tinga les mateixes oportunitats per dominar per igual les dues llengües oficials, i el camp educatiu és la clau”.
 
 
“Les famílies no poden matricular els seus fills en un programa educatiu que no està actiu a un centre, és per això que si l’Administració educativa amplia l’oferta del programa d’Ensenyament en Valencià Plurilingüe, automàticament hi haurà més matriculats en el programa d’excel·lència educativa, perquè és el que les famílies prefereixen si se’ls ofereix”, ha valorat Vicent Moreno.

Punts negres en l’oferta d’ensenyament en valencià

L’entitat recorda també que els punts negres en l’oferta d’ensenyament en valencià continuen centrant-se encara a les grans ciutats. Per exemple, a la ciutat de València només un 19% de l’alumnat pot estudiar en valencià.

Pel que fa a l’establiment del plurilingüisme educatiu, Escola Valenciana vol recordar que una bona política d’educació plurilingüe se centra en la formació del professorat tant en l’aprenentatge d’una tercera llengua, com en l’establiment de metodologies d’ensenyament integrat de llengües, és a dir, que el professorat ha de tenir competència en valencià, anglés i castellà, però a més, cal que tinga eines educatives per transmetre coneixements en les tres llengües. Per a aconseguir-ho cal una inversió econòmica seriosa tant en material com en formació, la qual cosa encara no s’està duent a terme.

Des d’Escola Valenciana es considera imprescindible que l’Administració educativa tinga molt present les Unitats per a l’Educació Multilingüe (UEM) creades a les universitats d’Alacant, Castelló i València per a dur a terme una programació de formació i de materials adequats al plurilingüisme, elaborades pels experts en el tema que estan actius en aquests centres acadèmics. L’entitat també posa a disposició de la comunitat educativa les experiències positives de centres de línies en valencià que estan integrades dins de la Xarxa de Centres de Qualitat d’Escola Valenciana.

next