El DOGV fa públics els llocs de treball per a Àpunt

El document inclou 469 places per a la nova radiotelevisó valenciana
/ València
4 agost 2017 01:00h
El llistat contempla llocs de treball de 35 perfils professionals diferents per a la nova televisió i ràdio públiques valencianes.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica hui la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. El llistat inclou un total de 469 llocs de treball corresponents a 35 perfils professionals diferents per a la nova radiotelevisió pública valenciana, Àpunt. 

El passat 26 de juliol el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) va aprovar la relació de llocs de treball i les bases de la borsa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, encara que el barem encara no ha sigut publicat. Els llocs "cobriran les necessitats informatives de la societat des de València, Alacant i Castelló", va assenyalar llavors l'organisme.

La resolució difosa hui pel diari oficial –que signa el president del Consell Rector de la CVMC, Enrique Soriano– explica que la relació és l'instrument tècnic a través del qual la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació "organitza, racionalitza i ordena el seu personal".

Aquesta relació inclou el nombre que s'assigna a cada lloc, la seua denominació, naturalesa jurídica, grup professional, retribucions assignades al lloc, forma de provisió, localitat, requisits per a la seua provisió i, si escau, mèrits.

Veus en contra

El document afegeix que la relació ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals més representatives del sector públic instrumental de la Generalitat, informada favorablement per la Direcció general de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni i per la Direcció general de Pressupostos i aprovada definitivament pel Consell Rector en data 26 de juliol del 2017.

Tot i això, la Unió de Periodistes, en una assemblea celebrada el passat 10 de juny, va aprovar impugnar la convocatòria. L'assemblea de socis considera que el barem de mèrits negociat pel Consell Rector de la CVMC amb els sindicats vulnera el principi d'igualtat i tanca la porta, en la pràctica, al conjunt de periodistes que no han estat antics treballadors de RTVV.

next