STEPV veu "decebedora" la nova llei de plurilingüisme

El sindicat sosté que la norma "no garanteix el domini real del valencià" i demana la fi de les exempcions
/ València
4 octubre 2017 01:00h
El conseller Vicent Marzà amb els portaveus de PSPV, Compromís i Podem, Manolo Mata, Fran Ferri i Cèsar Jiménez

"Decebedora i sense que hi haja hagut cap negociació amb la comunitat educativa ni amb els sindicats". Així és com STEPV valora la proposició de Llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. El Sindicat considera que per a aconseguir l'objectiu de formar un alumnat competent en les dues llengües oficials, el sistema educatiu ha d'organitzar-se sobre un únic programa lingüístic en què el valencià siga la llengua vehicular.

El Sindicat constata que "la nova llei proposa, en efecte, un model únic: el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPI), però critica que "no estableix la llengua minoritzada com a la vehicular del sistema educatiu ni garanteix el seu domini real per part de l'alumnat".

STEPV "valora positivament" que les proporcions de presència de les llengües en l'educació "suposen una major introducció del valencià com a llengua vehicular en alguns ensenyaments, com ara Formació Professional Avançada i Cicles Formatius", atés que el decret suspés pel TSJ "només contemplava un o dos mòduls en valencià i només en algunes famílies professionals".

Eliminar l'exempció de l'assignatura de valencià

STEPV considera que la nova normativa "hauria d'acabar amb la discriminació de l'alumnat de les comarques castellanoparlants" i que, "per a aconseguir-ho, cal una planificació lingüística que incloga, entre altres mesures organitzatives, pedagògiques i de personal, plans específics de formació del professorat, reducció de ràtios, dotació de professorat de valencià i l'eliminació de les exempcions, que són una evident discriminació envers l'alumnat d'aquestes comarques.

En aquest sentit, el Sindicat insta el govern valencià a fer una aposta clara per modificar la LUEV i negociar una llei d'igualtat lingüística sense exempcions.

Finalment, des del Sindicat es considera que "una norma tan important per al futur del sistema educatiu valencià ha de ser negociada i consensuada amb la comunitat educativa i, especialment, amb els sindicats, atés que afecta directament les condicions laborals del professorat i el model educatiu".

next