La Generalitat estalvia 2 milions d'euros en la factura de la llum

El consum energètic dels edificis públics se situa en 546 milions de quilovats per hora i el cost total ascendeix a 82,7 milions
/ València
17 desembre 2017 01:00h

El Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, Foment de les Energies Renovables i el Autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG), impulsat per Ivace Energia, ha aconseguit un estalvi del consum energètic de la Generalitat d'11 milions de quilovats hora, la qual cosa es tradueix en un estalvi en la factura de dos milions d'euros.

Aquest Pla va ser aprovat pel Consell al desembre de 2016 i el seu objectiu és aconseguir un estalvi energètic mínim global del 12% en 2020 i del 25% en 2025. A més, el 25% dels edificis existents amb consum energètic superior a 200.000 kWh/any hauran de millorar la seua qualificació energètica abans de l'any 2025.

Segons ha explicat la directora general de l'Ivace, Júlia Company, "el Consell està compromés amb l'eficiència energètica i les energies renovables, ja que les administracions públiques hem de ser pioneres i exemple que un nou model energètic, més racional i sostenible és possible". Per açò, ha explicat, "aquest Pla és aplicable en la totalitat d'edificis, infraestructures i equipaments en els quals es presten serveis del sector públic de la Generalitat".

En total, la Generalitat té contractats 1.776 subministraments energètics, dels quals 1.409 corresponen a edificis i els restants corresponen a enllumenats públics, infraestructures ferroviàries, comunicacions i infraestructura mediambiental. Així doncs, el consum energètic de la Generalitat és de 546 milions de quilovats hora i la factura ascendeix a 82,7 milions d'euros.

Consum per conselleries

Per conselleries, la de Sanitat és la de major consum amb el 50% del total, seguida d'Habitatge, amb el 20%, i Educació, amb el 10% del total. Gràcies al Pla d'Estalvi s'ha aconseguit reduir el consum en 11 milions de quilovats hora, la qual cosa es tradueix en una reducció de la factura de dos milions d'euros. 

Panells solars a la resta d'edificis públics

Al costat de mesures d'estalvi energètic, el Pla preveu la instal·lació de panells solars en els terrats de les quatre torres del complex administratiu 9 d'Octubre, així com en el jardí sud del carrer de Luis Lamarca. D'aquesta forma, amb una potència aproximada de 290 kWh, aquesta instal·lació d'autoconsum podrà proveir el 8% del consum elèctric de les torres.

La previsió és licitar les obres durant el primer trimestre de 2018 perquè els panells solars puguen estar operatius a la fi d'aquest mateix any.

El Pla estableix així mateix que els edificis, infraestructures i equipaments que compten amb grans consums energètics hauran d'incorporar una transmissió de dades telemàtica des dels punts de consum i, en el termini màxim de 3 anys, la totalitat d'edificis i infraestructures amb consum energètic igual o superior a 200.000 kWh/any hauran de comptar amb una auditoria energètica.

En totes les auditories energètiques s'haurà d'incloure un estudi específic de viabilitat tecnicoeconòmica d'una instal·lació d'autoconsum elèctric a partir de fonts d'energies renovables i cogeneració d'alta eficiència. A més, s'hauran d'incloure criteris d'eficiència energètica en la contractació, entre uns altres, d'obres i gestió patrimonial, renovació de flotes i vehicles i contractació de serveis.

Aquesta mesura ja ha començat a dur-se a terme, de manera que en un total de 26 centres educatius s'han realitzat ja auditories energètiques amb la intenció de millorar la seua eficiència energètica i reduir el consum elèctric global dels edificis en almenys un 20% en un període màxim de tres anys.

next