El nombre d'autònoms cau un 2,8% al País Valencià

En l'últim any, la majoria de llocs de treball creats són per a assalariats
/ València
18 desembre 2017 01:00h
El País Valencià és el territori on més ha crescut la contractació temporal.

El País Valencià ha perdut 6.100 autònoms en l'últim any, la qual cosa suposa una caiguda del 2,8%, al mateix temps que el nombre de no assalariats va pujar en 3.300 (un 1%). No obstant això, el nombre d'assalariats ha crescut un 4,3%, l'increment més alt de tot l'Estat, fet que es tradueix en un total de 68.700 assalariats més, segons el V Monitor Anual Adecco d'Ocupació. L'estudi reflecteix que en els últims 12 mesos pràcticament tots els llocs de treball creats corresponen a la categoria d'assalariats. 

Entre els assalariats valencians, el sector privat ha augmentat la contractació en 66.000 persones. L'increment és d'un 4,9% interanual, el quart major increment de l'Estat. En el sector públic, la xifra ha crescut en 2.700 persones (+1,1%). La pujada de l'ocupació assalariada privada ha sigut superior a la de la mitjana estatal (+3,6%), però en l'ocupació pública l'augment registrat en el conjunt de l'Estat és major (+1,9%).

Tots els llocs de treball d'assalariats creats en els últims dotze mesos al territori han sigut de caràcter temporal. Així, la contractació de 68.700 assalariats es produeix paral·lelament a la incorporació de 75.700 persones amb un contracte de durada determinada (+16,7%) i l'acomiadament de 7.000 persones amb contracte indefinit (-0,6%). El País Valencià és el territori on més ha crescut la contractació temporal.

Els quasi 1,7 milions d'assalariats que hi ha al País Valencià en l'actualitat es divideixen en 1,1 milions d'assalariats amb contracte indefinit i 529.800 amb contractació temporal, la qual cosa suposa que un 31,7% dels assalariats valencians té un treball temporal, una proporció que resulta 3,4 punts percentuals major que l'any passat i que se situa per sobre de la taxa espanyola (27,4%).

En l'últim any s'ha generat ocupació en huit de les onze branques d'activitat que componen el mercat laboral valencià. Els majors increments s'han donat en aigua i energia (+72,9% equivalent a 13.700 ocupacions), manufactures (+17,6%, és a dir, 51.900 nous llocs de treball) i informació i comunicacions (+14,8%; 4.000 places). La major reculada en l'ocupació l'ha experimentada, per contra, la branca de finances i assegurances (amb una caiguda del 16,4% i 7.200 ocupacions menys).

El País Valencià és la quarta regió on més pes té l'ocupació de comerç i hostaleria (32,2% de l'ocupació total), així com les manufactures (17,2%), encara que també destaca per ser la segona regió amb menys pes de la branca d'administracions públiques i serveis socials (18,2%).

next