El Consell acusa el Ministeri d'Hisenda d'exigir més sacrificis als valencians que a la resta

El govern valencià insta Madrid a aprovar el nou model de finançament que va prometre
/ València
26 desembre 2017 01:00h
El conseller d\'Hisenda, Vicent Soler, amb el ministre d\'Hisenda, Cristóbal Montoro.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha informat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que ha acordat el tancament del Pressupost de la Generalitat del 2017 amb efectes des del 15 de desembre passat, de manera que qualsevol mesura en relació als ingressos o les despeses de l'exercici mancaria d'efectes. És així com el Consell ha contestat a l'exigència que el ministeri ha fet al govern valencià que adopte mesures abans del tancament del present exercici per l'eventual risc de desviació de la regla de despesa.

A més, la conselleria ha emplaçat el ministeri a aprovar amb urgència un nou model de finançament autonòmic, ja que el president del govern espanyol es va comprometre en la Conferència de Presidents que estaria aprovat abans d'acabar l'any.

L'escrit de la Conselleria és resposta al rebut fa dies des de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en el qual s'indicava que ha apreciat una evolució que podria posar en risc el compliment de la regla de despesa de l'exercici 2017. En concret, s'atribueix al País Valencià una previsió d'augment de la despesa computable en l'exercici del 3,2%, enfront del sostre fixat pel ministeri per a totes les comunitats del 2,1%. Per això, plantejava l'adopció de mesures "per a la seua correcció abans del tancament del present exercici". 

En l'escrit, s'informa al ministeri que, amb data d'1 de desembre passat, es va publicar l'ordre 16/2017, de 29 de novembre, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, mitjançant la qual s'ha decidit el tancament de l'exercici del 2017, amb data del 15 de desembre passat. Per això, la conselleria entén que ja ha adoptat mesures i que qualsevol altra no tindria efecte algun, donada la data de comunicació i l'avançat de l'exercici, ja que solament suposaria deixar pendent d'aplicar al pressupost una despesa ja realitzada en l'exercici. Tot seguit,el document del Consell afegeix: "L'única mesura efectiva per al compliment de les regles fiscals és l'aprovació d'un nou model de finançament, tal com es va determinar en la Conferència de Presidents celebrada al gener del 2017". 

La Conselleria insisteix en "la impossibilitat material d'adoptar en el moment actual mesures efectives" sobre aquest tema, al mateix temps que subratlla que "l'única mesura efectiva passa per l'aprovació amb caràcter d'urgència del nou model de finançament autonòmic". En la missiva, el Consell veu "sorprenent" que el ministeri s'adrece en aquests termes al País Valencià, "quan és coneguda la situació d'infrafinançament crònic de la Comunitat Valenciana, que ha suposat que, malgrat tenir una despesa mitjana inferior a la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú (per no citar el finançament de què disposen el País Basc i Navarra), haja generat engruixats dèficits, dèficits que, malgrat l'infrafinançament citat, s'han anat contenint en els últims exercicis". 

Els acords per a algunes comunitats engrandiran la bretxa 

El document recorda l'incompliment de la promesa del president del govern perquè abans que acabe 2017 hi haja un acord de nou sistema de finançament, "quan sí que s'han anunciat mesures de finançament que suposaran un augment de la bretxa de finançament mitjà entre la Comunitat Valenciana i el conjunt de les comunitats autònomes". 

El Consell adverteix que de l'ofici rebut "es dedueix que el Ministeri d'Hisenda considera adequat el nivell de prestació dels serveis competència de la Generalitat Valenciana malgrat gastar menys que la mitjana" i ha afegit que "aquesta deducció no és compartida per la Comunitat Valenciana", que tampoc comparteix que "l'aplicació de la regla de despesa relegue els ciutadans espanyols residents a la Comunitat Valenciana a gaudir d'uns serveis inferiors a la resta de ciutadans espanyols". Una situació que "ha sigut àmpliament contrastada en els informes elaborats pels experts en matèria de finançament i àmpliament difosa pels mitjans de comunicació", segons sosté. 

Amb tot, s'emfatitza que açò no vol dir que la Generalitat "no estiga compromesa amb el compliment dels objectius fiscals establits en la llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera", però afegeix que "això no pot condemnar la població de la Comunitat Valenciana a mantenir una infradotació dels serveis als quals té dret". 

En aquest sentit, des de la Conselleria d'Hisenda s'adverteix que tant la regla de despesa com els límits de dèficit per a l'exercici s'imposen pel Ministeri d'Hisenda de manera uniforme per a totes les comunitats autònomes sense tenir en compte la situació de partida de cadascuna. En el cas de la regla de despesa, s'aplica un límit com si totes les autonomies partiren del mateix nivell de despesa. Pel que fa al País Valencià, es gasta menys que la mitjana i encara així es genera dèficit, com a conseqüència de la insuficiència d'ingressos del model de finançament caducat des de l'1 de gener del 2014.

S'exigeix als valencians un esforç superior 

Per això, en el cas del País Valencià, encara que eventualment el percentatge d'increment siga major que la mitjana, en termes reals no significa que el creixement de la despesa computable siga superior a la mitjana. En el cas del límit de dèficit succeeix el mateix, de manera que l'exigència del mateix nivell de dèficit per a uns ingressos inferiors a la mitjana suposa que s'està exigint als valencians un esforç superior a la resta, segons apunta la Conselleria en un comunicat.

Tal com explica el Consell, qualsevol norma uniforme és més injusta i discriminatòria per a les comunitats autònomes que estan en pitjor situació, tant en finançament com en nivell de despesa. Per això, la Conselleria entén que s'està actuant de forma discriminatòria i penalitzant els valencians, atés que són els que compten amb els menors recursos per habitant, tal com han acreditat tots els experts consultats.

next