El Consell assumeix el deute de les fires de València i d'Alacant i les declara servei d'interés autonòmic

El control dels recintes serà públic, però la Conselleria buscarà operadors per a participar en la gestió
/ València
29 desembre 2017 01:00h

El Consell ha aprovat un decret llei mitjançant el qual autoritza la subrogació a la Generalitat del deute financer de Fira València i de la Institució Firal Alacantina (IFA) dins del pla per a refundar les entitats i rellançar-les als mercats internacionals, de manera que recuperen el paper dinamitzador i de captació d'activitat i inversions al País Valencià. De manera paral·lela, el Consell també ha aprovat el decret que declara els recintes firals com a serveis d'interés autonòmic. 

Tal com ha explicat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, la subrogació del deute constitueix el primer pas per a escometre el procés de sanejament de Fira València i IFA dissenyat per l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a transformar el seu model de gestió. L'objectiu és que aquestes institucions, que es van heretar de l'etapa anterior "en situació de fallida econòmica i moral", tornen a ser viables i útils a la societat. El responsable d'Hisenda ha assegurat que la situació de "ruïna en diferit" d'ambdues fires és un "exemple de la irresponsabilitat de l'anterior executiu del Partit Popular", que no va saber preveure, entre d'altres, la crisi econòmica.

L'operació suposarà l'assumpció de deute financer procedent de Fira València per valor de 480,81 milions d'euros i de deute financer provinent d'IFA per import de 45,59 milions. Aquesta assumpció no computarà com a increment de l'endeutament en les estadístiques de deute que publica el Banc d'Espanya, ja que ambdues institucions firals ja estaven classificades en termes de comptabilitat nacional com a unitats integrants del sector públic valencià. 

Desglossament de la subrogació 

Atenent al contingut del decret llei aprovat aquest divendres, en el cas de Fira València, la Generalitat se subrogarà en el deute financer contret per l'entitat per a finançar les infraestructures del Pla de Modernització subscrit en 2001, que ascendeix a 296,13 milions, i de l'Ampliació del Pla de Modernització, subscrit en 2004, per un import de 180,16 milions. La Generalitat també se subrogarà en el deute financer vinculat a l'activitat ordinària de Fira València, que ascendeix a 4,52 milions. En total, la subrogació del deute vinculat a Fira València ascendirà a 480,81 milions d'euros. 

Pel que fa al cas d'IFA, la Generalitat assumirà deute destinat a finançar el projecte d'ampliació d'infraestructures avalat per l'IVF en 2005 per un import de 45,59 milions. 

Segons ha explicat el conseller Soler, la Generalitat hauria hagut de fer-se càrrec igualment d'aquests deutes en virtut de les obligacions assumides per l'anterior Consell, tant directament com indirectament, en comprometre's a pagar o avalar directament els préstecs sol·licitats per Fira València i IFA, però el fet formal de la subrogació era necessari per a possibilitar la materialització del canvi del model de gestió de les entitats, la nova marxa de les quals ha de partir d'una situació sanejada. 

Un nou model de gestió 

El decret llei aprovat pel ple del Consell permet iniciar un procés, el full de ruta del qual ha sigut minuciosament planificat per l'IVF, que contempla que l'activitat d'IFA i Fira València siga gestionada per una o diverses societats mixtes, en funció de les ofertes que es presenten i que, davant el caràcter d'interés públic de l'activitat firal, seguirien també les directrius de la Generalitat. 

Aquesta societat en cap cas estarà classificada com a unitat integrant del Sector Administracions Públiques i, en conseqüència, el seu eventual deute i possible dèficit no computaran en el balanç de la Generalitat. La reestructuració d'IFA i Fira València permetrà que ambdues entitats milloren les seues perspectives de generar recursos i siguen autosuficients en l'exercici d'activitat, de manera que els seus possibles dèficits no hauran de ser coberts per la Generalitat. 

A més, amb el nou model de gestió, la Generalitat podrà obtenir un major rendiment d'unes infraestructures finançades amb fons públics que actualment estan infrautilitzades, així com recuperar el major volum possible de fons públics invertits elles.

Soler ha posat de manifest que en l'actualitat, tant Fira València com IFA tenen greus dificultats per al seu normal funcionament, tant des del punt de vista jurídic com econòmic. Amb l'actual model de gestió, ha assenyalat el conseller, no tenen capacitat de generar recursos suficients per a rendibilitzar els deutes contrets en el passat, per la qual cosa es considera urgent iniciar un procés de reestructuració del model empresarial d'ambdues institucions firals que permeta un creixement sostingut de l'activitat. De fet, l'aprovació de la norma mitjançant el procediment de decret llei ve precisament justificada per la urgència de rellançar l'activitat firal en un context idoni de creixement de l'economia valenciana i repunt de la inversió estrangera directa al País Valencià. 

La subrogació no suposarà un augment de deute de la Generalitat perquè ja venia computant com a tal en termes de PDE (Protocol de Dèficit Excessiu). El Consell ja va incloure en el Compte General de 2015 i 2016 provisions per a fer front a deutes de Fira València i IFA que deriven de l'etapa anterior. A partir d'ara, s'inicia, tal com s'estableix en el decret llei, el procés per a recaptar l'autorització dels creditors amb la finalitat de formalitzar la subrogació del deute financer dels recintes firals.

Servei d'interés autonòmic

El ple del Consell ha aprovat també el decret llei que modifica la Llei 3/2011, de Comerç de la Comunitat Valenciana, en l'article 101, amb la finalitat d'introduir la declaració de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic. Açò suposarà l'obligació per a la Generalitat de promocionar les fires comercials oficials que aconsellen els interessos generals del País Valencià, ja siga de forma directa o indirecta, tal com ha explicat el conseller d'Economia Rafael Climent. 

Aquesta mesura s'emmarca dins del procés de reestructuració en el funcionament del model firal, tant des del punt de vista jurídic, com econòmic i finançer. L'objectiu és que tant Fira València com la Institució Firal Alacantina (IFA) milloren les seues perspectives de generar recursos perquè siguen totalment autosuficients i els seus dèficits no hagen de ser coberts per la Generalitat, i fins i tot aquesta puga recuperar part dels fons invertits.

Climent ha explicat que el següent pas és que, pel que fa a Fira València, l'Ajuntament faça gratuïtament la concessió del recinte a la Generalitat; a continuació el Patronat de Fira València es dissoldrà i es constituirà una societat mixta. Llavors es convocarà un procés de concurrència competitiva per a buscar socis tecnològics per a la gestió de la fira.

Segons ha explicat Climent i com ja va publicar Diari La Veu, això obri la porta al fet que el control de la fira siga públic, mentre que la gestió puga ser privada o pública. Ara s'obri un termini "que serà llarg", en paraules del conseller, i que determinarà la gestió final de les fires. El conseller ha explicat que amb el deute assumit és important implicar el sector en les fires, "que han de servir d'impuls per a l'economia valenciana". 

Aquesta declaració de fires comercials oficials posa en relleu unes infraestructures pagades amb fons públics per a optimitzar el seu ús. Climent ha destacat que el que "és important" és posicionar les fires valencianes al món i diferenciar-les d'altres importants com són les de Madrid o Barcelona, amb l'objectiu de potenciar l'economia del País Valencià.

next