Economia convoca ajudes per a fomentar les empreses socials i l'economia del bé comú

Les subvencions previstes per a finançar activitats realitzades en 2018 ascendeixen a un total de 242.000 euros
/ València
9 abril 2018 01:00h
L\'objectiu és finançar actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l\'economia del bé comú.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible amb l'objectiu de finançar actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'economia del bé comú realitzades durant l'exercici 2018. Les ajudes previstes ascendeixen a un total de 242.000 euros. 

El director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Paco Álvarez, ha explicat que "la raó de ser d'aquestes ajudes té a veure amb el que hui s'està impulsant des de la Unió Europea, que és la sostenibilitat, és a dir, buscar que les empreses tinguen en el seu comportament un equilibri financer, social i mediambiental ". 

Qui pot rebre ajudes?

Podran acollir-se a aquestes ajudes les associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense lucre, que tinguen entre els seus objectius la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social o de l'economia del bé comú, xicotetes i mitjanes empreses (pimes), així com centres, instituts i ens universitaris. Es consideren subvencionables les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'economia del Bé Comú. 

També podran rebre ajudes les actuacions de pimes relatives a l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat, que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat, permetent mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el balanç del bé comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres eines similars. 

Així mateix, es poden acollir a aquesta ordre les activitats de recerca o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia del bé comú i l'empresa social, dutes a terme per centres, instituts i ens universitaris especialitzats.

next