El Pla Especial de Ciutat Vella inclou nous límits per als apartaments turístics

S'amplia l'àmbit de predominança del comerç tradicional i establiments emblemàtics
21 febrer 2019 16:33h
El pla amb la incorporació de les al·legacions es debatrà dilluns, 25 de febrer, a la comissió d'Urbanisme. / D.L.V.

VALÈNCIA. El pla especial del districte de Ciutat Vella de València estableix un règim transitori per als habitatges turístics ocasionals –aquells que es poden llogar fins a 60 dies a l'any–. Fins que no s'aprove una ordenança que establisca els mecanismes de control i sanció, aquesta modalitat d'apartament turístic no serà compatible.

Així ho recull el Pla Especial de Ciutat Vella (PEP) que amb la incorporació de les al·legacions es debatrà dilluns que ve, 25 de febrer, a la comissió d'Urbanisme. Després d'això, es tornarà a sotmetre a exposició pública durant un període de 20 dies, durant els quals el veïnat podrà tornar a presentar al·legacions a les modificacions introduïdes. 

Entre els canvis que presenten destaca, d'una banda, l'ampliació de l'àmbit de predominança residencial de l'àrea de qualificació residencial, que ara inclourà la zona est d'intramurs del barri de Seu de Xerea fins al carrer la Pau –aquesta inclosa– i també els habitatges que es troben entre l'avinguda de l'Oest i Sant Vicent i els carrers Adressadors i Gravador Selma, incloent l'avinguda. 

Així mateix, s'amplia l'àmbit de predominança del comerç tradicional i establiments emblemàtics. Ara inclouen com a nous eixos comercials tradicionals el carrer de Navellos, Micalet i tant la plaça de la Mare de Déu com la de la Reina.

A més, per a tota l'àrea de qualificació residencial, s'afegeixen condicions que limiten els usos no residencials en edificis d'ús mixt, residencial-terciari. L'objectiu és mantindre l'equilibri d'ús residencial amb la resta d'usos no residencials que poden conviure en un edifici, per la qual cosa la superfície construïda de locals no residencials no podrà ser superior al 50% del total de la superfície construïda de l'edifici. 

Pel que fa a l'ocupació d'espais lliures públics per les terrasses, l'obligació de deixar tres metres lliures als carrers s'aplicarà en els entorns de protecció de monuments, sense perjudici del que estiga regulat en l'ordenança d'ocupació de la via pública. En el cas de les places, aquests espais només podran ocupar un 20% de la superfície com a màxim.

next