El registre de jornada es podrà fer utilitzant qualsevol sistema en paper o telemàtic

El Ministeri de Treball especifica que cal deixar constància de les pauses obligatòries i voluntàries durant la jornada laboral
13 maig 2019 19:56h
El Ministeri de Treball publica una guia d'aclariment de dubtes sobre el registre de jornada laboral que ha entrat en vigor aquest dilluns. / EUROPA PRESS

MADRID. El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social considera vàlid qualsevol sistema en paper o telemàtic per a fer el registre de jornada laboral a les empreses, obligació que ha entrat en vigor aquest dilluns. Així ho especifica en un decàleg d'aclariment de dubtes que ha difós després que la Direcció General del Treball haja rebut diverses consultes a partir de la publicació del Reial Decret que regula aquesta obligació. 

Un altre dubte que aclareix el document és el que fa referència a si cal registrar l'inici i el final de la jornada o també les pauses intermèdies. Treball especifica que cal incloure les pauses voluntàries o obligatòries per a evitar que es puga interpretar que la jornada ha sigut ininterrompuda.

Pel que fa als treballadors desplaçats fora del centre habitual de treball, amb pernoctació o sense, el registre diari de jornada no altera l'aplicació de les regles estatutàries generals, per la qual cosa s'ha de registrar el temps de treball efectiu. Així, aquest registre no inclourà intervals de posada a disposició de l'empresa, sense perjudici de la compensació a través de dietes o supletoris. Amb tot, és convenient que quede constància expressa del còmput, i es considera adequada la declaració documentada dels treballadors per verificar la certesa de la manifestació.

Altres punts que s'aclareixen són l'abast. S'indica que el registre horari s'aplica a tots els treballadors, al marge de la categoria o grup professional, a tots els sectors d'activitat i a totes les empreses. Inclou treballadors 'mòbils', comercials, temporals, treballadors a distància o qualsevol altra situació en què la prestació laboral no es desenvolupa, totalment o parcialment, al centre de treball de l'empresa.

En queda exempt el personal d'alta direcció; els treballadors amb règim específic o particular en matèria de registre de jornada; treballadors que, ara com ara, ja disposen de registres específics regulats, com els de determinats transports per carretera, els de la marina mercant o els ferroviaris transfronterers; els socis treballadors de cooperatives, i els autònoms, que tenen altres relacions o prestacions de treball excloses de l'àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors.

next