Uber i Cabify hauran de registrar en una web els viatges que realitzen a partir de l'1 d'abril

L'objectiu d'aquest sistema és garantir la competència lleial entre el taxi i els VTC
21 març 2019 19:18h
Des de l'1 d'abril caldrà comunicar al registre qualsevol servei VTC abans de fer-lo. 

BARCELONA. El registre electrònic dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) entra en vigor el proper 1 d'abril, segons s'explicita en la resolució de la Direcció General de Transport Terrestre del govern espanyol que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dijous. L'objectiu d'aquest sistema és garantir una "competència lleial" entre el sector del taxi i el dels VTC controlant que aquest últim compleix les condicions de prestació del servei.

Així, des de l'1 d'abril caldrà comunicar al registre qualsevol servei VTC abans de fer-lo. Es podrà fer a través d'una aplicació web allotjada a la seu electrònica del Ministeri de Foment o a través d'un servei web que es podrà integrar a les aplicacions informàtiques de les empreses.

El registre permetrà consultar i controlar tant la contractació prèvia a l'inici dels serveis com la norma segons la qual el 80% dels serveis VTC s'han de prestar a l'autonomia on estiga domiciliada l'autorització.

next