Campanya contra el soroll de les motos

15 octubre 2018 01:00h

Els nostres municipis són massa sorollosos i com a botó de mostra podem ficar Alzira, l’Ajuntament del qual ho reconeix explícitament en un informe públic [1]. Les dades mostren com es superen els límits de soroll en la majoria d’àrees residencials, educatives, sanitàries i culturals durant el dia i, encara més, durant la nit. Sols les àrees industrials i de serveis escapen a la plaga del soroll.

Són xifres realment escandaloses perquè impliquen molèsties i mala qualitat de vida pràcticament per a tots els ciutadans, especialment en les àrees culturals i sanitàries, que haurien de ser les més respectades...

En altres països europeus açò no ho consentirien però ací responsables i ciutadans ho ignoren o obliden, encara que el soroll està directament relacionat amb nombroses malalties: estrés, insomni, nerviosisme, problemes digestius, circulatoris, immunològics, etc. [2] A més, hi ha activitats que necessiten concentració i tranquil·litat per a poder ser realitzades adequadament i els nivells de soroll elevats suposen entrebancs i problemes afegits; activitats tan importants com l'aprenentatge, l'atenció sanitària, el creixement dels bebés, el descans dels malalts...

I potser la font més molesta siguen les motos sorolloses, pel soroll alt, inharmònic i extemporani que emeten, doncs poden passar davant de nosaltres a qualsevol hora, tant a les 7 del matí com a les 3 del migdia o a les 12 de la nit, i per on passen petardejant molesten a tot el barri. Els motors trucats, els tubs d’escapament especials i les accelerades que forcen massa els motors d’algunes motos emeten uns sorolls massa grans i ressonen per tot arreu.

Hi ha moters sorollosos majors però sovint són joves, de manera que els pares o familiars que els compren les motos i no controlen si circulen com toca o molesten, a més de fer-los un mal favor per la gran quantitat d'accidents que solen tindre, també estan actuant incívicament si permeten que els seus joves molesten la gent. I són responsables subsidiaris dels problemes que generen.

Potser en tota la ciutat no hi haja més de 30 moters incívics amb les motos excessivament sorolloses però estan descontrolats i molesten innecessàriament i impune la resta de ciutadans i ciutadanes. Hauria de ser fàcil localitzar-los i neutralitzar-los, però a jutjar pel soroll que seguim patint sembla que no s’ha fet. A més, hi ha zones on fan carreres puntuals o quelcom paregut i el soroll de les seues accelerades s'escolta a 1 km de distància, és a dir, en mitja ciutat.

Per això La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció hem demanat a l'Ajuntament que, igual com s’ha fet recentment en municipis propers, faça ací una bona CAMPANYA CONTRA EL SOROLL DE LES MOTOS. Dita Campanya podria consistir en aquestes tres actuacions:

1. Informació als mitjans de comunicació locals i comarcals per a explicar que el soroll perjudica significativament la salut, que la font més molesta són precisament les motos sorolloses i que per eixe motiu la llei limita el soroll que emeten.

2. Paral·lelament i durant un mes pròxim, per exemple el de novembre, fer la revisió gratuïta i voluntària de totes les motos que vulguen mesurar el seu nivell de soroll quan acceleren.

3. I, a partir d’eixe mes, mesurar ja directament als carrers el soroll que fan totes les motos que circulen per la ciutat i aplicar escrupolosament la llei, amb multes i immobilització dels vehicles que superen els nivells legals admissibles.

En definitiva, poden fer la Campanya així o d'una altra manera, com vulguen, però per favor facen-la i que siga efectiva per a acabar ja amb estos sorolls innecessaris, contaminants i patològics. El 99% dels ciutadans ho agrairem.

[1] Alzira avança

[2] Ruido y salud

next