El 17 de juny començaran les oposicions docents per a cobrir les 3.575 places del 2020

Del total de places que eixiran a concurs, 2.771 corresponen a professorat de Secundària
31 octubre 2019 11:59h
Les proves es realitzaran els dies 17 i 18 de juny. / DLV

VALÈNCIA. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha acordat amb els sindicats representats en la Mesa Sectorial d’Educació el calendari d'oposicions del 2020. Així, segons l'acord remés per la Conselleria, la part A del primer examen se celebrarà el dimecres 17 de juny del 2020, mentre que la part B es realitzarà el dijous 18 de juny.

La negociació en la Mesa Sectorial d’Educació de la proposta del decret que regula l'oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari de l’any 2019, que inclou 3.575 places d'ingrés lliure en el cos de professors de Secundària i altres cossos, continuarà endavant en pròximes dates amb la definició per especialitats dels llocs oferits, segons explica Educació en un comunicat.

L'avançament de les proves respecte a l'any passat en una setmana i un dia "ofereix un marge més gran de temps per a abordar tots els terminis del procés de la fase d'oposició, com ara la correcció, publicació de llistes provisionals, reclamacions i publicació de les notes definitives, així com de la fase de barem dels mèrits i les possibles reclamacions", recalca la Conselleria.

A més, aquestes dates s'han acordat per a evitar coincidir amb les festes de les Fogueres de Sant Joan, que l'any que ve començaran el dissabte 20 de juny. Cal recordar que el dimecres 24 de juny serà festiu a tot el territori i el dijous 25 també ho serà a la ciutat d'Alacant.

En total, aquesta oferta d'ocupació pública suma 4.295 places. La gran majoria, 3.575 places, corresponen al torn d'ingrés lliure. En aquestes places s'inclouen les 711 convocades i no cobertes en les oposicions del juny passat.

Per cossos, les 3.575 places corresponents al torn d'ingrés lliure es reparteixen de la manera següent: 2.771 són per al cos de professorat d'Ensenyament Secundari; 583 pertanyen al cos de professorat tècnic d'FP; 60, al de professorat d'escoles oficials d'idiomes; 33, al de catedràtics de Música i Arts Escèniques; 41, al de professorat de Música i Arts Escèniques, i les últimes 87 s'han assignat al cos de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny.

La reserva per a diversitat funcional puja a 250 places

En cadascun d'aquests sis cossos hi ha una reserva del 7% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. Per tant, de les 3.575 places del torn d'ingrés, se'n reserven 250.

Les altres 720 places de l'oferta d'ocupació pública del 2019 es convocaran per a la seua provisió mitjançant els processos corresponents al torn d'accés a cos superior, sense que aquestes vacants computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius.

Per al torn d'accés a cos superior es convoquen 133 places per a entrar en el cos de professorat d’Ensenyament Secundari, 580 per al de catedràtics de Secundària i 7 per a incorporar-se a la Inspecció Educativa.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next