L'Agència Tributària preveu tornar 71 milions més que el 2017 a causa de l'exempció de la prestació de maternitat

La campanya de la renda del 2018 inclou novetats en les exempcions per a les famílies nombroses o per a matrimonis amb algun membre amb diversitat funcional
4 abril 2019 13:53h
Hisenda preveu que s'incremente tant el nombre de declaracions a pagar com l'import que haurà de tornar l'Agència Tributària als contribuents. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. L'Agència Tributària recaptarà enguany 45 milions d'euros menys que el 2018 per la campanya de la declaració de la renda a causa de l'augment de les exempcions fiscals que s'han inclòs enguany. De fet, l'organisme estima que enguany hi haurà 25.472 declaracions positives –en les quals els contribuents han de pagar– menys que el 2018. Això suposa una caiguda del 4,3% en la recaptació i un 4,7% en el nombre de declaracions de la renda 'a pagar' pels valencians. Així, es tonararà als contribuents 71 milions més.

Per contra, es preveu que s'incremente tant el nombre de declaracions a pagar com l'import que haurà de tornar l'Agència Tributària als contribuents. Així, el nombre de declaracions 'a tornar' passa d'1,56 milions a 1,63 en només un any, un 4,7% més, i l'import a pagar per Hisenda augmenta de 1.022 milions d'euros a 1.093, és a dir, un 7% més que en la campanya de la renda passada.

Així ho han explicat aquest dilluns els representants de l'Agència Tributària al País Valencià, que van apuntar que aquest descens es deu a la modificació de les exempcions fiscals que s'han introduït els darrers mesos. Entre elles, han destacat que en aquesta campanya queden exemptes de gravamen les prestacions per maternitat i paternitat, ja siguen les que dona la Seguretat Social o les que dona alguna mútua.

El Tribunal Suprem, en la seua sentència del 3 d'octubre del 2018, va fixar doctrina legal establint l'exempció en l'IRPF de les prestacions per maternitat satisfetes per la Seguretat Social. Posteriorment, mitjançant el Reial Decret Llei 27/2018 del 18 de desembre, el govern espanyol va ampliar l'exempció dictada pel Suprem als casos de paternitat, així com a les prestacions que satisfan les mutualitats alternatives a la Seguretat Social per a treballadors autònoms o per compte propi. Igualment, també a les prestacions que perceben els funcionaris durant els permisos de part, paternitat o adopció amb el límit equivalent al màxim reconegut per la Seguretat Social.

Novetats en les deduccions fiscals

A més de l'exempció pels permisos de maternitat i paternitat, el cap de la Dependència Regional de Gestió Tributària, Miguel Ángel Andreu, ha desgranat les novetats en les deduccions fiscals per a l'exercici 2018, entre les quals ha destacat l'increment de la reducció per l'obtenció de rendiments del treball, l'augment tant dels límits excloents de l'obligació de declarar i l'increment de la deducció per inversió en vivendes de nova o recent creació. En aquest cas, ha augmentat tant la base de la deducció –de 50.000 a 60.000 euros– com el tipus de la deducció –que passa del 20% al 30%–. També s'ha incrementat la deducció per maternitat fins a 1.000 euros en el cas d'aquells contribuents que tinguen dret quan hagen satisfet les despeses de les escoletes infantils o centres d'educació infantil autoritzats per a menors de 3 anys.

Es produeix també una ampliació en les deduccions per família nombrosa i les deduccions per persones amb diversitat funcional al càrrec en dues línies: d'una banda, l'increment d'una deducció que pot arribar fins a 600 euros a l'any per cada fill quan se supere el límit mínim per a obtindre la condició de família nombrosa de caràcter general o especial, i, d'altra banda, s'estableix una nova deducció de fins a 1.200 euros per al cas del cònjuge no separat legalment amb alguna diversitat funcional.

Una altra de les novetats és l'increment de l'import exclòs de tributar especial dels premis de determinades loteries i apostes, que passa a 10.000 euros per a les generades a partir del 5 de juliol del 2018 i a 20.000 per a les generades a partir de l'1 de gener del 2019. Es produeix també un increment en l'import exclòs en les beques a l'estudi i a la formació d'investigadors, tant si la beca general és realitzada a l'estat espanyol o a l'estranger i tant en el segon com en el tercer cicle de l'educació universitària.

next