Tria una d'aquestes formes d'agermanament i fes la teua aportació

Posa la quantitat anual que vols aportar

Tria una d'aquestes formes de donació

 • Faràs una aportació anual de € en pagament.

 • Faràs una aportació anual de € en pagament/s.

 • Faràs una aportació anual de € en 1 pagament/s.

 • Nº de compter: ES65 - 3159 - 0039 - 0124 - 0306 - 5622

  La beneficiària de l'esmentat compte és Edicions La Veu del País Valencià COOP.V., entitat editora de diarilaveu.com.

  En el concepte s'ha de posar: donació anual.

  Demanem discrecionalitat en les dades bancàries facilitades només per usar en la modalitat d'ingrés o transferència bancària.

  Moltes gràcies per la teua col·laboració.