Alqueries al cap i casal

14 agost 2019 06:00h
Foto: PXHERE

Juntament amb les exposicions que podeu visitar a Bombas Gens, a València, de fotografia i altres expressions artístiques, trobareu un espai dedicat a les alqueries de l’Horta. Es tracta d’una petita mostra que ens permet fer una aproximació a aquesta part del nostre patrimoni arquitectònic i etnogràfic, i a més a més es dona la circumstància d’haver descobert, amb ocasió de la recuperació de la que fou fàbrica construïda allà pels anys trenta del segle passat, les restes de l’alqueria “casa de Comeix”, datada al segle XIV, i de la qual ha quedat com a testimoni el seu celler i alguns taulells, entre altres objectes.

Precisament, la problemàtica de les Alqueries de l’Horta fou una de les tasques que encetàrem fa poc més de dos dècades des del Consell València de Cultura, la qual cosa concretaria en diversos informes, recomanant actuacions de protecció, algunes d’elles fetes recentment, com és el cas de l’Alqueria del Moro, i l’edició d’uns treballs arquitectònics i paisatgistes coordinats per Miguel del Rey.

Aquesta mostra que podem veure a Bombas Gens té la virtut de ser accessible al gran públic i fer evident el gran valor que tenen les alqueries, mostrant no sols, com he avançat, la part arquitectònica, sinó també el seu ús i la seua estructura com a llar. D’aquesta forma, l’actual centre d’art es contextualitza amb la memòria de l’espai que avui esta edificat, que correspon a uns barris molts populars del cap i casal, i que segles enrere conformava un conjunt de terres i habitatges.

La iniciativa de la Fundació Amor a l’Art contrasta amb altres lamentables i irreversibles actuacions urbanes d’altres moments, no tan llunyans; efectivament, a finals dels noranta del segle XX en una operació urbanística especulativa l’Ajuntament de València, en mans de Rita Barberà i essent regidor d’urbanisme Miguel Domínguez, donà la llum verda a l’operació que destruiria el Pouet de Campanar amb l’enderrocament de vàries alqueries, finalment, conservant algunes gràcies la lluita d’entitats ciutadanes i part de l’oposició municipal. Des del CVC igualment apostaríem també per la conservació sense tindre l’èxit desitjat.

Acabem d’assabentar-nos que la Sindicatura de Greuges a demanat a l’Ajuntament de València, ara sota una altra majoria de govern, que amb urgència actue davant el deteriorament que està sofrint altra alqueria, de del Falcó, situada al començament del Camí de Moncada al barri de Torrefiel. Aquest edifici, de grans dimensions, sembla que es ja de titularitat municipal, i diverses entitats han vingut plantejant la seua recuperació.

next