À Punt licita per 2,7 milions d'euros la subtitulació i el doblatge dels seus continguts al valencià

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació recorre a serveis externs per a mantindre les emissions en valencià dels programes adquirits
13 maig 2019 19:11h
El plec de condicions defineix com hauran de ser els estudis i els treballs que hauran de realitzar. / EFE

VALÈNCIA. À Punt ha tret a concurs el doblatge i subtitulació dels seus programes al valencià per 2,72 milions d'euros durant l'any i mig vinent, per a l'emissió de pel·lícules; sèries de ficció i animació, i documentals únics i seriats.

Segons explica l'ens en el plec de condicions, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació "necessita recórrer a estudis de doblatge externs per a continuar emetent en valencià les produccions audiovisuals adquirides".

L'objectiu és aconseguir un acord marc del servei de producció de doblatge i/o subtitulat en valencià entre tots els estudis que acrediten la solvència tècnica i econòmica requerida en el plec i siguen admesos a la licitació. Aquest conveni no es divideix en lots perquè totes les empreses admeses puguen ser adjudicatàries en les mateixes condicions.

Els contractes s'executaran mitjançant l'encàrrec de serveis concrets per part de la societat, sobre la base de les seues necessitats i d'acord amb el percentatge sobre el pressupost màxim autoritzat d'adjudicació a cada contractista.

Per a realitzar els serveis de doblatge, el plec estableix que els estudis hauran de disposar d'estudis o sales degudament insonoritzades i un equipament tècnic audiovisual concordes al treball a realitzar. Aquestes condicions estan recollides en l'homologació tècnica de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Els 2,25 milions prevists (IVA no inclòs) es finançaran del crèdit disponible del capítol 2 del pressupost de l'ens del 2019, 2020 i 2021, sempre que siga suficient. En concret, un total de 756.250 euros per a enguany, 1,81 milions per al pròxim exercici i 151.250 euros per al 2021; en els tres casos amb IVA inclòs.

Condicions

Entre els treballs a realitzar figuren la traducció i adaptació dels diàlegs, amb el requisit que els guions tinguen qualitat estilística i siguen fidels als originals. Quant als actors, l'empresa contractista seleccionarà els professionals més adequats en cada cas, i tots els estudis hauran d'estar en disposició de contractar si l'ens ho sol·licita.

Una altra condició és que la direcció artística del doblatge permeta aconseguir unes interpretacions i diàlegs finals "de qualitat en termes dramàtics". De la mateixa forma, els estudis hauran de contractar qualsevol director de doblatge si la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació ho demana.

En matèria d'edició, el plec estableix com a requisit una postproducció de l'àudio adequada que incloga l'ajust de nivells de la versió original respecte de la doblegada, així com la coordinació entre so i imatge; la mescla amb la música; efectes, i la sincronització i qualitat artística del doblatge.

Una vegada inicie el servei, la societat aportarà a l'estudi la producció audiovisual original i tota la informació que dispose sobre ella. El termini de cada encàrrec s'adequarà al tipus de producció i a les necessitats de l'ens.

Quant a la traducció i supervisió lingüística, l'empresa haurà de contractar lingüistes i traductors homologats per la Conselleria de Cultura. Prèviament a la contractació, l'estudi comunicarà a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació els candidats, que hauran de ser aprovats per a garantir que es proporciona un estàndard lingüístic de qualitat sobre la base del llibre d'estil de l'ens.

Tarifes

Les tarifes de doblatge subjectes a valoració estableixen un preu màxim de 80 euros per minut per a sèries de ficció, en les quals la societat podrà exigir un càsting determinat per als protagonistes, i de 82 per a les d'animació, incloent-hi les cançons de les capçaleres i de dues peces promocionals.

Per a sèries documentals i documentals únics està fixat en 30 euros per minut; per a pel·lícules, en 74, i per a pel·lícules d'animació, en 72. En els tres casos, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació també podrà exigir el càsting per als actors principals. Per part seua, el subtitulat per minut es pagarà a 20 euros el minut.

Tots els preus inclouen el reforç de la música i els efectes i la subtitulació dels texts que apareguen en cada producció, com ara els cartells, missatges i localitzacions. Com a requisit, les músiques i efectes hauran de respectar "al màxim" els originals i cuidar els nivells respecte als diàlegs.

Les tarifes no subjectes a valoració (d'obligat compliment) estableixen un màxim de 74 euros per minut per al doblatge parcial de ficció o animació; de 30, per a documentals, i de 20, per al subtitulat parcial. La creació de cançons no genèriques (sense enregistrament musical) es pagarà per unitat a 800 euros; la música i els efectes d'obra completa, a 12 euros per minut, i el material promocional d'obra completa, a 80 euros.

Al marge d'aquestes condicions, el plec recull la possibilitat que hi haja produccions amb característiques especials no previstes i estableix que es pressupostaran de manera independent, amb proporcionalitat a les tarifes oferides.

El termini d'execució de l'acord és de 18 mesos no prorrogables, durant els quals els suports dels treballs s'entregaran al centre de producció de programes de Burjassot. Els estudis poden presentar-se fins al pròxim 7 de juny; després, la Mesa de Contractació determinarà les empreses en un màxim de dos mesos, segons la resolució signada per la directora general, Empar Marco.

next