Els europeus viuen més anys, però no sempre amb bona salut

2 desembre 2016 01:00h
Per Comissió Europea / AMIC 

L’informe conjunt de la Comissió Europea i de l’OCDE «Health at a Glance: Europe 2016» (La salut a Europa en un cop d’ull – 2016) demostra que les polítiques que tenen com a objectiu fomentar una bona salut, evitar malalties i oferir una assistència sanitària eficaç poden salvar vides i estalviar milers de milions d’euros a la Unió Europea.

Tal i com demostra l’informe conjunt de la Comissió Europea i l’OCDE «Health at a Glance: Europe 2016» (La salut a Europa en un cop d’ull – 2016), que avui publiquem, l’esperança de vida supera actualment els 80 anys a la majoria d’estats membres de la UE. Tot i així, aquest rècord en l’esperança de vida no sempre va acompanyat d’una bona salut. A la UE vora de 50 milions de persones pateixen alguna malaltia crònica i cada any en moren més de mig milió en edat de treballar, la qual cosa representa un cost anual de prop de 115 000 milions d’euros per a l’economia de la UE. Consulteu aquest web si desitgeu més dades.

«L’informe “Health at a Glance” proporcionarà als estats membres una informació molt útil per poder dissenyar les seves polítiques de salut; a més, demostra que a la UE hi ha molta gent que mor cada any de malalties relacionades amb factors de risc, com ara el tabaquisme o l’obesitat, que s’haurien pogut evitar. També subratlla aquest informe la necessitat de fer esforços perquè l’assistència sanitària sigui més accessible. L’informe és un bon exemple d’una col·laboració molt positiva entre la Comissió i l’OCDE que permet obtenir informació a nivell nacional i mundial pel que fa a la salut i als diversos sistemes de salut i serà un primer pas en què es basarà la iniciativa europea anomenada "L’estat de la salut a la UE"», ha declarat avui el comissari europeu de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis.
 

«Es podrien salvar moltes més vides si milloréssim l’assistència sanitària fins a igualar-la amb la dels millors sistemes de salut dels estats membres de la UE. Per tant, cal fer molt més per reduir les desigualtats a l’hora d’accedir i gaudir d’una assistència sanitària de qualitat. Els sistemes de salut europeus han de ser més eficients i han de posar els recursos allà on puguin tenir un més gran impacte en els resultats sanitaris, prevenció inclosa», ha declarat també avui el secretari general de l’Organització de cooperació i desenvolupament econòmic (OCDE), Ángel Gurría.

La salut a Europa en un cop d’ull

Necessitem uns sistemes de salut més eficaços: cada any moren 550 000 persones en edat de treballar per malalties que s’haurien pogut evitar. Actualment, el 16 % dels adults són obsessos (en comparació amb l’11 % del 2000) i un de cada cinc continua fumant. En primer lloc, es podrien salvar moltes vides si es destinessin més recursos a la promoció de la salut i a estratègies de prevenció de malalties i, en segon lloc, si es millorés la qualitat de l’assistència sanitària en casos de patologies agudes i cròniques.

Necessitem, doncs, uns sistemes de salut més accessibles: el 27 % dels pacients que s’adrecen a urgències ho fan per falta d’una atenció primària adequada; a més, els pacients paguen de la seva butxaca una mitjana del 15 % de la despesa sanitària i les disparitats qualitatives d’un estat membre a l’altre són molt grans; d’altra banda, els europeus més pobres tenen de mitjana deu vegades més de probabilitats d’ensopegar amb problemes per aconseguir una atenció sanitària adequada que els seus compatriotes més rics. Les polítiques de salut dels estats membres haurien de centrar-se en la disminució dels problemes financers de l’assistència sanitària, en la millora de l’accés a l’atenció primària i en la reducció d’unes llistes d’espera realment excessives.
 

Necessitem uns sistemes de salut més resilients: el percentatge de la població de la UE de més de 65 anys ha passat de menys del 10 % en 1960 a prop del 20 % el 2015 i, segons totes les previsions, creixerà fins a gairebé el 30 % el 2060. L’envelliment de la població, juntament amb l’increment de de les malalties cròniques i les limitacions pressupostàries, requerirà canvis en la manera de prestar assistència sanitària, la qual cosa haurà d’incloure el desenvolupament de l’anomenada salut electrònica, la reducció del nombre d’hospitalitzacions organitzant millor els serveis d’atenció primària i domiciliària i racionalitzant la despesa farmacèutica gràcies, per exemple, als genèrics.

L’estat de la salut a la UE

L’objectiu de l’estratègia anomenada «l’estat de la salut a la UE» és ajudar els estats membres a millorar els seus coneixements i a confegir unes polítiques més ben documentades. Aquesta estratègia inclou una sèrie d’anàlisis fetes en col·laboració amb l’OCDE i l’Observatori europeu dels sistemes i polítiques d’assistència sanitària.

L’informe que avui publiquem és el primer resultat d’aquesta estratègia. El següent pas serà elaborar el mes de novembre del 2017 el perfil sanitari nacional de cadascun dels vint-i-vuit estats membres de la UE, que recollirà les especificitats i els reptes a què haurà de fer front cadascun d’ells.

Aquests vint-i-vuit perfils aniran acompanyats d’una anàlisi de la Comissió que posarà en relació les conclusions de l’estudi amb l’agenda de la UE i amb les especificitats de cadascun dels estats membres. Al final de tot el procés els estats membres podran intercanviar les idees i propostes que vulguin.

Resum de l’estat de la salut a la UE.

next