Creixement personal

27 abril 2017 01:00h

Per Josep Aracil i Xarrié / AMIC

Una de les principals recomanacions per millorar la qualitat de vida de l’envelliment és l’exercici físic, el més senzill dels quals és simplement caminar, també ballar i finalment l’exercici d’activitats mentals. S’ha descobert que per a la gent gran qualsevol tipus de joc, és recomanable, essent-ho més els que més control mental requereixen. Podríem dir que aquests exercicis mentals serveixen per mantenir el nivell intel·lectual. Caldria trobar exercicis i accions que ajudessin a fer-lo créixer, com podria ser la realització activitats comunitàries pròpies d’una ciutadania activa, que permetin continuar essent útils i necessaris complementant l’oci amb el negoci.

La societat actual anomenada del coneixement, suposa passar d’una cultura en la que predominava el treball físic a una altra en la que ho fa el treball intel·lectual. Aquest canvi cultural també afecta a la gent gran, que donada la seva normal davallada física, hauria de començar a assolir un millor coneixement de les seves potencials capacitats mentals i intel·lectuals, la qual cosa clarament significa que per ser més cal abans que tot saber més. Avui dia existeixen una sèrie de nous coneixements sobre el funcionament mental i espiritual de les persones, que fa pocs anys eren completament desconeguts. L’aprenentatge i pràctica d’aquest tipus de coneixement és totalment recomanable per una cultura sènior, si bé en tot creixement personal, cal evitar la seva negació: la d’una vida passiva i sedentària sense cap sentit positiu de la vida.

next