La transformació digital

2 maig 2017 01:00h

Per Josep Aracil i Xarrié / AMIC

La transformació digital, també anomenada revolució digital o quarta revolució, suposa una alternativa estratègica adequada, per incorporar noves tecnologies, però sobretot noves lògiques sobre el sentit de la vida, per a la construcció d’una nova societat més eficient, justa i solidària, que faci possible una veritable igualtat d’oportunitats, per a que cada persona pugui ser ella mateixa junt amb les altres, Des d’un plantejament de Govern Obert i Big Data i de xarxa local transversal d’àmplia concepció, caldria tenir molt en compte la importància d’una societat civil organitzada, per a la qual cosa, es podria estimar necessari completar l’actual transformació digital, que inicialment té bàsicament en compte l'“Internet de les coses”, amb una nova branca que també ho fes amb un hipotètic “Internet de la societat”. (www.portalpremia.net/arxius/avantprojecteportal.pdf)
 
Podria suposar un important pas, per avançar cap a una nova societat centrada en les persones i no en els diners. També podria esdevenir un important element potenciador de capital humà actualment infrautilitzat, totalment necessari i imprescindible per engegar un veritable camí cap a la construcció d’una Catalunya segle XXI, configurada com a xarxa de municipis. Capital humà que amb una clara aposta per la vida local 24 hores, incloent-hi el treball, podria ser clarament aprofitada, per millorar i vertebrar una malmesa ciutadania activa, que en aquests moments es troba en clara decadència, en consonància amb el creixent descrèdit de la classe política.

next