Parèmies musicals

15 octubre 2017 01:00h

Parèmies musicals - compàs 75

Les actituds antitradicionalistes han volgut devastar la tradició. Però en cada segon que passa, elles es converteixen en allò que combaten.

Amb el temps, certs béns culturals, en reproduir-se en massa, han esdevingut mercaderia.

 

next