Parèmies musicals

14 gener 2018 01:00h

Parèmies musicals - compàs 86

Només us acceptareu mitjançant la música, les paraules rebleixen de verí entre vosaltres.

Odien la música d’Arnold Schönberg. Alegrem-nos! Perquè per a odiar és necessari conéixer, i això ja és prou.

next