Parèmies musicals

13 maig 2018 01:00h

Parèmies musicals -  compàs 103

Concert simfònic, o l'experiència burgesa ad infinitum. Experiència burgesa ad infinitum, concert simfònic finitum est.

Desenganyeu-vos, formeu part de la tradició, perquè si no en formeu part, com és que voleu trencar amb ella?

next