2. Igualtat lingüística i mitjans de comunicació propis, autònoms i independents

16 novembre 2018 01:00h

La situació legal del valencià és paradoxal: se'ns reconeix el nostre dret a usar-lo en tots els àmbits, però alhora no tenim garantit poder fer-ho. És per això que aprovar la nova Llei de la funció pública que contemple la necessitat que tot el personal que treballe per a l'administració valenciana siga competent per a atendre en valencià i fer-ne ús ja és una necessitat imperiosa que no es pot posposar a una legislatura futura.

Cal que eixa normalitat estiga també al carrer, en l'accés a la cultura, al cinema i qualsevol audiovisual, cosa que necessàriament implica els mitjans de comunicació en valencià. Es tracta de dissenyar una estratègia política global per a poder avançar efectivament en la direcció de garantir la igualtat lingüística, això és, de la democràcia: que els parlants de les llengües oficials del nostre territori siguen tractats igual i tinguen les mateixes condicions i oportunitats.

Anna Oliver Borràs, Acció Cultural del País Valencià

Text extret de la Nova Declaració Valencianista impulsada per l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc.

next