Arturo León denuncia les resistències de la patronal per a augmentar els salaris 

CCOO PV ha celebrat aquest dimarts el Consell Confederal en el qual s'ha nomenat Ofelia Vila com a nova síndica de l'afiliació
15 octubre 2019 18:24h
 CCOO PV guanya les eleccions sindicals amb un diferencial de 692. / TWITTER CCOO PV

VALÈNCIA (EP). El secretari general de CCOO PV, Arturo Léon, ha denunciat aquest dimarts les "resistències" de la patronal a complir amb els compromisos de creixement salarial i de distribució de la riquesa, i ha advertit de les "dificultats per a defensar el creixement dels salaris a mesura que l'economia entre en fase d'alentiment o de destrucció de l'ocupació".

Per a León, és fonamental reforçar la negociació col·lectiva i fer complir l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, que proposa un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals, perquè "els salaris no estan avançant conforme a l'acordat, potser sí que s'està més a prop en els convenis estatals però no en altres àmbits".

L'informe de Léon al Consell Confederal de CCOO PV, màxim òrgan entre congressos, ha sigut aprovat aquest dimarts per 106 vots favorables i 1 abstenció. A més, s'ha triat Ofelia Vila com a nova síndica de l'afiliació, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

Per al dirigent sindical, l'estat espanyol ha d'abordar reformes estructurals per a reforçar el mercat de treball, modificar el model productiu, garantir les pensions i impulsar la demanda interna. "No acceptem una economia que base la seua combativitat en salaris baixos", ha recalcat León, que ha lamentat que el mercat laboral valencià "continue caracteritzant-se per la feblesa i la precarietat, amb una alta taxa de temporalitat i un nivell molt alt d'atur de dones –quasi el 60% del total– i de joves".

En aquesta línia, ha insistit que els sectors puntals econòmics del territori "no distribueixen la riquesa i activitat que generen, de manera que romanen molt allunyats del que definim com a treball decent". Arturo León ha fet referència a les dades de la taxa AROPE, indicador del nivell de pobresa, que assenyalen que quatre de les comarques amb major taxa de pobresa es concentren a la demarcació d'Alacant.

Durant l'exposició del seu informe ha realitzat un repàs de la conflictivitat laboral existent que esdevé de les "resistències" de la patronal a complir amb els compromisos salarials; "en definitiva, a redistribuir els beneficis obtinguts en aquests anys".

A tall d'exemple ha citat els períodes de consulta oberts en els ERO de Solvia, Gaes, Marionnaud; els impagaments en el sector de la infància; els bloqueigs en els convenis de residències privades, dependència, hostaleria de València i Castelló, i els conflictes que actualment s'estan negociant en els convenis de metall i plàstic a Castelló i tintoreries i bugaderies d'Alacant.

Respecte al diàleg social, León ha destacat com a "prioritària" la creació de l'Observatori del Treball Decent i la negociació del Decret que desenvolupe les clàusules laborals en la contractació pública. D'altra banda, el sindicat explorarà la possibilitat d'obrir una mesa de negociació bipartida amb UGT-PV i la CEV, amb la finalitat d'aconseguir un acord de matèries concretes.

Compte de resultats

El secretari de Finances de CCOO PV, Joan Calatayud, ha presentat al Consell Confederal el balanç auditat, que llança unes pèrdues de 480.634,85 euros, d'un compte de resultats de 13.754.097,57 euros. Aquest desfasament s'atribueix al fet d'haver inclòs les provisions pel tancament de la fundació d'atenció a persones migrants CITMI, així com a les minoracions del projecte europeu tèxtil FEAG.

Les despeses en serveis exteriors s'han incrementat respecte al pressupostat i també en personal, a causa "dels nous contractes del desenvolupament organitzatiu que s'han realitzat per a reforçar les eleccions sindicals". En la part d'ingressos, destaca l'increment de les quotes de l'afiliació en 400.000 euros més que l'any anterior, d'algunes subvencions públiques i l'estabilització de la facturació de serveis jurídics.

"Des del 2014 realitzem l'ajust estructural i ara ja ens movem en xifres més pròximes als ingressos percebuts", ha assegurat Calatayud. Com a reptes de futur, ha apuntat la necessitat de millorar de la tresoreria, "molt tensionada" a causa dels impagaments de l'administració, la facturació neta de serveis jurídics que continua amb una tendència negativa i l'increment en cost de personal fruit de la signatura del nou conveni col·lectiu.

Eleccions sindicals

Quant a les eleccions sindicals, CCOO PV les ha guanyades amb un diferencial de 692, tancat el tercer trimestre del 2019, respecte al segon sindicat amb major representació. Respecte al mes de setembre de l'any anterior, s'han realitzat 3.582 processos electorals, dels quals 3.075 són renovacions i 507, processos nous. El 60% de la representació de CCOO PV és masculina, encara que aquestes dades milloren en les federacions amb sectors més "feminitzats", com ara Sanitat, Ensenyament i Serveis. El 44% està en el tram d'edat de 46-60, i el 41% en el de 31-45 anys.

Segons òrgans de representació, CCOO PV guanya en les empreses de menys 49 en plantilla, i també en les de 50 i 250, però no millora resultats en les de més de 250 treballadors. De la totalitat de delegats triats en aquest període de concentració, el 51% són nous.

Tancat el tercer trimestre del 2019, CCOO PV té 103.444 persones afiliades, amb la qual cosa supera l'objectiu marcat en el pla de treball. El 54% són homes i el 46%, dones, amb un major creixement afiliatiu. La població migrant representa quasi el 5% del total i manté la seua tendència positiva. En relació a l'edat, al voltant del 5% són menors de 30 i la mitjana és superior als 50 anys, "per la qual cosa es fa necessari impulsar l'afiliació entre la gent més jove", ha assegurat la responsable de l'àrea, Mila Cano.

La causa principal per a afiliar-se continua sent l'assessorament sindical, però també s'ha incrementat en quasi 2.000 persones per la realització de cursos de formació i per la preparació d'oposicions a través de la fundació FOREM.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next