Una vintena d'associacions feministes exigeixen a Puig que hi haja paritat en tots els escalons del Botànic II

Els col·lectius presenten un escrit adreçat al president de la Generalitat sota el títol 'La paritat és irrenunciable' en què denuncien que menys d'un 40% dels nomenaments corresponen a dones
1 juliol 2019 12:24h
La paritat sí que es compleix en el primer escaló del Botànic II; la cosa canvia, però, quan es passa al segon escaló. / DANIEL GARCÍA-SALA

VALÈNCIA. "L'Acord del Botànic II és el marc de les polítiques públiques per a la present legislatura. El seu eix 2 és Feminisme, Diversitat i Igualtat de Tracte, i en el punt 5 concreta que 'impulsaran una nova llei valenciana d'igualtat [...]; polítiques de reconeixement de drets i polítiques de foment de la paritat'. Però els primers nomenaments del Consell ja deceben les nostres il·lusions". Aquest és un fragment de l'escrit que el passat dimecres, 27 de juny, van presentar més de vint associacions feministes adreçat al president de la Generalitat, Ximo Puig.

El document, sota el títol 'La paritat és irrenunciable' i presentat pel registre general de Presidència el dia abans que el Botànic II tancara la composició del segon escaló del Consell –a falta de la Secretaria Autonòmica de Justícia– però quan ja s'havia produït el gruix de nomenaments, denuncia que "no es compleix ni la regla de representació del 60/40 de dones i homes, ni molt menys la imprescindible paritat".

Segons el text a què ha tingut accés Diari La Veu, les associacions sotasignants exigeixen "que la paritat siga principi imprescindible en la configuració de tots els àmbits de decisió pública, tant del Consell com dels diferents esglaons que conformen la direcció política de la Generalitat i els òrgans que en depenen, així com a la resta d'institucions representatives, siga quin siga el mètode d'elecció, que és, en qualsevol cas, responsabilitat directa dels partits polítics".

"Les paraules són bones però els fets no les acompanyen"

L'escrit, que ja en el primer paràgraf denuncia que, "una vegada més, les paraules són bones però els fets no les acompanyen", està signat per més de vint associacions, com són la Federació Dones Progressistes CV; Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas PV; Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas; Lobby Europeo de Mujeres; Red Feminista de Derecho Constitucional; AIG Castelló; Asociación Clásicas y Modernas; AMIT MuCVAL; Acció Positiva; Asociación E-Mujeres; Associació per la Coeducació; Cercle Feminista; Cultura per la Igualtat, Asociación ALANNA; CAVAS; Col·lectiu Dones de Xirivella en Acció; Plataforma CEDAW OMBRA PV; FEPAIO; Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel; Asociación AITANA; Asociación para la Mediación Ivmed; Federación Asociacones de Mediación CV; Intersindical Valenciana; UGT PV, i CCOOPV. 

Paritat en les conselleries però no en les secretaries autonòmiques

La paritat sí que es compleix en el primer escaló del Botànic II, és a dir, en el Consell. Així, hi ha 6 homes (Ximo Puig, Rubén M. Dalmau, Vicent Soler, Vicent Marzà, Rafael Climent i Arcadi España) i 6 dones (Mónica Oltra, Gabriela Bravo, Ana Barceló, Mireia Mollà, Carolina Pascual i Rosa Pérez).

La cosa canvia, però, quan es passa al segon escaló. Si es tenen en compte les 28 secretaries autonòmiques de les quals ja es coneix la persona responsable, només un 39,28% corresponen a dones. Això és, 11 de 28. Per contra, hi ha 17 secretaris autonòmics. 

Si es tenen en compte tots els càrrecs de manera global (és a dir, els 40 que sumen les conselleries més les secretaries autonòmiques, a falta d'una), hi ha 17 dones (42,5%) i 23 homes (57,5%).

Però encara queden per anunciar les persones que estaran al capdavant de les direccions generals, entre 60 i 70 segons les informacions publicades en diversos mitjans. Si es pretén que el Botànic II siga paritari, les formacions hauran de pensar en més dones que fins al moment. Si no, els percentatges perpetuaran el desequilibri.

next