L'Audiència de Castelló comença l'arxivament dels desnonaments basats en clàusules abusives

El tribunal estima que se sobreseuran 150 procediments d'execució hipotecària
29 maig 2019 12:20h

VALÈNCIA. La secció tercera de l'Audiència Provincial de Castelló ha començat a arxivar els procediments d'execució hipotecària basats en clàusules abusives de venciment anticipat sempre que els consumidors que van contraure el deute donen el seu consentiment.

Aquesta clàusula és la que permet al banc reclamar tots els diners del préstec i instar al desnonament si el consumidor no paga una sola quota, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià en un comunicat.

Amb aquesta decisió, adoptada per primera vegada en una interlocutòria el passat 13 de maig, el tribunal castellonenc aplica la sentència dictada el passat 26 de març pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en resposta a una qüestió prejudicial plantejada per la Sala Civil del Tribunal Suprem.

L'Audiència ha acordat alçar la suspensió que havia decretat sobre els recursos d'apel·lació on es qüestionaven aquestes clàusules a l'espera de conéixer el dictamen de l'òrgan judicial europeu. La sala ha començat ara a donar tràmits d'audiència als deutors per a conéixer si estan d'acord amb el sobreseïment del procés o si s'oposen a aquesta mesura en considerar-la més perjudicial per als seus interessos.

El president de la Secció Tercera i de l'Audiència de Castelló, José Manuel Marco Cos, ponent de la interlocutòria del 13 de maig, calcula en 150 els procediments d'execució hipotecària la suspensió delos qual alçarà el tribunal i que podrien ser arxivats en els pròxims mesos amb el vistiplau dels deutors.

La interlocutòria estima el recurs d'apel·lació d'una consumidora contra la decisió d'un jutjat de primera instància de Vila-real de rebutjar la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat d'un préstec. 

La sala considera nul·la eixa clàusula pel seu caràcter abusiu, ja que no conté una modulació de la gravetat dels incompliments contractuals per part del consumidor prestatari.

La interlocutòria estableix, no obstant això, que el contracte de préstec pot subsistir sense la clàusula anul·lada, per la qual cosa "roman i perviu l'obligació del prestatari de retornar capital i interessos".

En qualsevol cas, una vegada arxivat el procediment, l'entitat financera ja no pot demanar de nou l'execució hipotecària i ha de reclamar el deute en un procediment ordinari, en el qual el consumidor té més mitjans de defensa i no es veu abocat al desnonament de forma immediata.

next