Big Data i privacitat

2 maig 2019 06:00h

Estem patint una expropiació de la privacitat sense precedents. Cadascun dels moviments a Internet genera informació que es digitalitza en codi binari i s'emmagatzema massivament per a extreure noves referències a rendibilitzar per empreses privades. Els usuaris d’aquests serveis ja no som simples consumidors, sinó que ens hem convertit en part del producte. A més a més, l'arbitrarietat amb la qual operen les grans corporacions del Big Data així com l'opacitat dels algorismes emprats per la intel·ligència artificial han donat origen a noves formes de vulneració de drets, on la intimitat i l'honor han resultat els primers damnificats.


next