Cambra València pronostica que l'economia valenciana es desaccelerarà de manera moderada

La demanda interna continuarà sent el motor de creixement del consum i de la inversió el 2020
29 desembre 2019 17:49h
S'espera un menor dinamisme en diversos sectors. / EFE

VALÈNCIA (EFE). L'economia valenciana desaccelerarà el seu creixement durant el 2020, encara que de forma molt moderada després del creixement estable registrat en aquest exercici, i podria créixer per davall de la mitjana espanyola, segons les perspectives de Cambra València.

La demanda interna continuarà sent el motor del creixement tant de consum com d'inversió i la continuïtat en la creació d'ocupació mantindrà la confiança del consumidor, però s'espera un menor dinamisme en la construcció d'habitatges en general, que no es donarà en el terreny turístic, sobretot a les demarcacions de València i Castelló.

El comerç exterior estarà condicionat pel Brèxit, les tensions comercials i el sector de l'automòbil, segons l'informe de Cambra València, que assenyala que el creixement de l'economia valenciana podria situar-se entre l'1,5% i el 2%, lleugerament per davall de la mitjana espanyola.

Respecte a l'exercici de 2019, ha crescut a un ritme estable del 2,1% i l'ocupació ha crescut per damunt de la mitjana estatal, amb una desocupació en descens. El sector on més ocupació s'ha creat ha sigut la indústria, seguit de serveis.

La indústria ha registrat una recuperació després de l'estancament de l'any anterior, sobretot material i equip elèctric, maquinària, productes minerals no metàl·lics, rajoles ceràmiques, fusta i un altre material de transport.

Si bé les exportacions han tingut un creixement moderat (2,3%), ha sigut superior a la mitjana espanyola (1,6%), i s'ha degut especialment a la crisi de l'automòbil i la baixada dels preus del petroli.

Les importacions també han pujat, un 4,6%, amb la qual cosa el saldo comercial s'ha reduït un 21% el 2019.

El transport marítim s'ha incrementat un 5,1% en trànsit total dels ports valencians i un 6,4% en nombre de contenidors, mentre que el transport internacional per carretera ha descendit un 24% fins a setembre, atés que la seua principal destinació són els mercats europeus.

La construcció immobiliària ha mantingut el seu dinamisme però desigual, ja que Castelló s'ha quedat molt per darrere de València i Alacant. L'obra civil segueix paralitzada i la licitació oficial nacional i autonòmica ha retrocedit un 23% fins a octubre.

Els serveis han mantingut el ritme de creixement però no s'ha vist reflectit amb la mateixa intensitat en l'ocupació, ja que només ha crescut un 0,8% el número d'ocupats en els nou primers mesos de l'any.

El turisme, amb un creixement favorable, no ha sigut homogeni en tot el territori, i la demarcació d'Alacant ha patit reculada en turisme estranger amb una caiguda del 5% de les pernoctacions hoteleres pels efectes del Brèxit en el turisme britànic i la recuperació d'altres destinacions mediterrànies.

El comerç minorista s'ha recuperat durant aquest any, després del sot de 2018, i ha generat ocupació, un 1,4% més fins a octubre.

next