Competència de la Generalitat qüestiona el projecte del Consell sobre Uber i Cabify per ser "restrictiu"

Aquest organisme autonòmic considera els 15 minuts de precontractació dels VTC una "limitació artificial" i "discriminatòria"
14 març 2019 12:45h
L'òrgan adscrit a la Conselleria d'Economia recomana que la regulació en aquesta matèria es realitze mitjançant "una norma global". Imatge d'arxiu. / EFE

VALÈNCIA. La Comissió de Defensa de la Competència (CDC) de la Generalitat qüestiona el projecte del Consell de prestació del servei de VTC en considerar que recull "importants limitacions" en la precontractació i regula el servei de VTC d'una forma "més restrictiva" que el taxi, la qual cosa genera "un clar perjudici per a l'usuari" en restringir "la competència limitant l'oferta de mercat". 

Així consta en un informe de la CDC, òrgan adscrit a la Conselleria d'Economia, sobre el projecte de decret llei del Consell de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC) en el qual s'urgeix a "adoptar un enfocament global per a regular en el seu conjunt el servei de transport urbà discrecional de persones".

En concret, el document, consultat per Europa Press, apunta al fet que el text de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori "imposa importants limitacions" a la prestació del servei VTC en l'únic segment del transport urbà en el qual encara poden competir amb els taxis –el de la precontractació–, per la qual cosa no creu que aquesta regulació siga "l'opció més afavoridora de la competència".

"Molt al contrari, la decisió de regular el servei VTC d'una manera més restrictiva que el del taxi, en lloc d'adoptar un enfocament global per a regular en el seu conjunt el servei de transport urbà discrecional de persones, suposa un clar perjudici per a les persones usuàries en la mesura que restringeix la competència limitant l'oferta en aquest mercat i els priva de possibles beneficis en termes de serveis més innovadors, més barats i de millor qualitat", subratlla el document.

"Norma global"

Per això, recomana que la regulació en aquesta matèria es realitze mitjançant "una norma global que elimine l'actual dualitat reguladora que afecta operadors que presten serveis anàlegs en el mercat del transport discrecional de persones en l'àmbit urbà –taxi i VTC–, com seria desitjable des del punt de vista de l'afavoriment de la competència".

A més, considera que les justificacions enunciades en relació amb problemes de mobilitat, gestió de trànsit, protecció del medi ambient i desequilibri entre oferta i demanda "no són prou sòlides com per a sostindre, des del punt de vista d'una regulació econòmicament eficient i afavoridora de la competència, l'adopció d'una regulació com la proposta que conté importants limitacions per a la prestació del servei VTC".

Precontractació de 15 minuts, "limitació artificial"

Pel que fa a l'exigència d'un temps mínim de precontractació, fixat en 15 minuts, l'organisme considera que es tracta d'una "limitació artificial que impacta sobre una innovació valorada positivament per les persones usuàries, que millora el servei prestat, i que respon a la lògica de l'evolució tecnològica en benefici dels qui utilitzen el servei". A més, remarca que "difícilment pot considerar-se necessària ni proporcionada per a la consecució de cap dels interessos públics a què es refereix la norma".

Així mateix, assenyala que resulta també "discriminatòria, en la mesura que només s'aplica al servei VTC i no al del taxi", per la qual cosa recomana que s'elimine de la regulació proposada.

Un altre dels aspectes que aborda l'informe són les prohibicions en matèria d'estacionament i geolocalització, sobre els quals considera que "constitueixen limitacions per a la prestació del servei VTC addicionals a les ja existents en la normativa estatal, que no es troben justificades ni són proporcionades a cap raó d'interés general" i que, de fet, adverteix que "poden tindre efectes negatius respecte d'alguna d'elles".

En canvi, veu "justificades i proporcionades" les exigències relacionades amb la substitució de vehicles que presten el servei VTC per a la protecció del medi ambient, encara que insisteix a reprovar que únicament s'apliquen als VTC i no al taxi".

En aquest sentit, explica que donada la importància dels problemes de congestió atmosfèrica que pateixen les grans ciutats, "resulta apropiat mantindre aquestes exigències en la regulació aplicable al transport urbà i es recomana que les mateixes s'estenguen també al sector del taxi per a així ajustar-les a les exigències del principi de no discriminació".

next