El Consell convoca ajudes per valor de 22 milions d'euros per a fomentar que els joves treballen al camp

Agricultura donarà prioritat per a rebre les subvencions a dones i a explotacions ramaderes extensives o semiextenisves
12 març 2019 16:42h
Es preveu que aquestes ajudes permeten a unes 550 persones accedir a la titularitat d'una explotació per a dedicar-se de forma professional a l'activitat agrària. / LA UNIÓ

VALÈNCIA. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat les ajudes per a la primera instal·lació de joves agricultors en l'any 2019, amb una dotació total de 22 milions d'euros, segons publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

Es preveu que aquestes ajudes permeten a unes 550 persones accedir a la titularitat d'una explotació per a dedicar-se de forma professional a l'activitat agrària. Consisteix en una prima bàsica de 20.000 euros, que pot incrementar-se segons les característiques de l'explotació fins a un màxim de 70.000 euros. 

La convocatòria actual, vàlida per a les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022, s'ha incrementat en 7.365.000 euros respecte a la convocatòria de 2018, ha informat la Generalitat en un comunicat. 

Entre els requisits per a accedir a l'ajuda figura tindre menys de 41 anys en el moment de presentar la sol·licitud, comptar amb una formació agrària adequada o comprometre's a aconseguir-la i presentar un pla empresarial en el qual s'incloguen les actuacions o inversions a realitzar en l'explotació. En el pla ha d'acreditar-se la seua viabilitat econòmica, de manera que permeta als joves obtindre ingressos dignes per la seua activitat.

S'inclouen com a criteris de prioritat la dedicació de l'explotació a la producció ecològica o acolliment a figures de qualitat diferenciada, les sol·licituds presentades per dones i les que contemplen la integració del titular en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització. També les corresponents a explotacions situades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que dificulten el seu desenvolupament.

A més, en aquesta convocatòria s'ha inclòs com a criteri de prioritat la instal·lació com a titular d'explotacions ramaderes dedicades a la producció de carn de boví, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu, disposar d'almenys tres hectàrees dedicades a aprofitaments de cultius fruiters en regadiu o d'una hectàrea de cultius hortícoles a l'aire lliure en regadiu.

Es contemplen també les sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla empresarial la replantació amb espècies que no es puguen veure afectades per plagues de, almenys una hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu del qual haja sigut arrancat i destruït a fi de l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

La mesura, emmarcada en el vigent Programa de Desenvolupament Rural valencià 2014-2020, correspon a una de les prioritats de la Conselleria com és el foment del relleu generacional al capdavant de les explotacions agràries valencianes i aconseguir una dinamització més sòlida de les zones rurals. Fins al moment, a l'empara de les dues convocatòries precedents han accedit a l'ajuda més de 600 joves.

next