El Consell aprova 3.575 places d'oferta d'ocupació pública de personal docent

Es tracta de vacants per a l'Ensenyament Secundari; Formació Professional; Escoles Oficials d'Idiomes; Música i Arts Escèniques, i Arts Plàstiques i Disseny
20 desembre 2019 12:30h
El decret preveu l'oferta d'un total de 3.575 places d'accés lliure, incloses les 734 places convocades i no cobertes corresponents a l'oferta de l'any 2018. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2019. El decret preveu l'oferta d'un total de 3.575 places d'accés lliure, incloses les 734 places convocades i no cobertes corresponents a l'oferta de l'any 2018.

Pel que fa als diferents cossos, s'oferiran 2.771 places per a professorat d'Ensenyament Secundari; 583 places per a professors tècnics de Formació Professional; 60, per a professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes; 33, per a catedràtics de Música i Arts Escèniques; 41, per a professors de Música i Arts Escèniques, i 87, per a professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

A més de les places esmentades, l'oferta també inclou 720 places per a la provisió mitjançant el torn d'accés al cos superior. Aquestes places es distribueixen de la següent manera: 133 places per a professors d'Ensenyament Secundari, 580 places per a catedràtics d'Ensenyament Secundari i 7 places per a Inspecció Educativa.

A més, s'establirà una quota del 7% de les vacants perquè siguen cobertes per personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, sempre que se superen les proves selectives.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és establir la base per al desenvolupament dels diferents procediments de selecció als cossos docents no universitaris que proporcionen tant una reducció del professorat que es troba en situació de temporalitat, com l'oportunitat als ciutadans que desitgen incorporar-se a l'àmbit laboral públic del sector educatiu.

La instrumentació de les proves selectives de les convocatòries objecte de l'oferta d'ocupació pública es realitzarà a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Les proves es concretaran en les convocatòries corresponents d'acord amb el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'aquestes.

Pel que fa al cost associat a la constitució de tribunals, l'estimació ascendeix aproximadament a 2.150.400 euros, mentre que la previsió d'ingressos, corresponents a l'abonament de taxes per a participar en les proves selectives, és d'aproximadament 644.000 euros.

Pel que fa a la convocatòria de les places d'accés a cos superior, convocades per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, no comporten increment en les despeses, ja que són places ocupades actualment per interins; tampoc les convocades per a Inspecció Educativa, perquè són places resultants de procediments de jubilació. L'increment en les despeses per l'augment retributiu en les places de promoció al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari s'estima en 1.888.694,60 euros.

Per a aquestes places d'accés a cos superior, les despeses per constitució de tribunals ascendirà aproximadament a 55.000 euros, mentre que la previsió d'ingressos ascendeix a 20.160 euros.

next