El Consell aprova la creació de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana 

La Generalitat bonificarà fiscalment els propietaris d'habitatges que els lloguen amb un marge de preus "de referència"
1 febrer 2019 13:34h
L'observatori participarà en l'avaluació i disseny de la política d'habitatge i integració urbana. / EFE 

VALÈNCIA. El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es crea l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana (OSHU) com un instrument que possibilite la participació, la coelaboració del coneixement i la transferència d'informació en matèria d'habitatge i ciutat al País Valencià, així com la regulació de la seua composició i funcionament.

La creació de l'OSHU ve contemplada en la Llei de la Funció Social de l'Habitatge, que estableix el dret subjectiu a disposar d'un habitatge, així com els mecanismes per a fer-ho possible.

D'aquesta manera, l'OSHU es configura com un òrgan col·legiat i consultiu, dependent de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que servirà de fòrum de participació que permeta l'impuls compartit entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la societat civil, amb capacitat de cooperació i de cogestió en la planificació estratègica de les polítiques públiques.

A més, participarà en l'avaluació i disseny de la política d'habitatge i integració urbana, assegurant la transparència, l'eficiència i l'eficàcia.

Així mateix, servirà per a diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional de les persones i dels recursos habitacionals públics i privats, contribuint a l'elaboració d'un sistema d'indicadors per a detectar les àrees que puguen presentar segregació urbana.

Entre altres mesures, la Generalitat bonificarà fiscalment els propietaris d'habitatges que els lloguen amb un marge de preus "de referència" que determinarà l'Observatori de l'Hàbitat, una mesura que tractarà de compensar l'increment desproporcionat dels preus.

Segons ha informat la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell –celebrat aquest divendres a Simat de la Valldigna–, la Generalitat aplicarà aquesta iniciativa davant la impossibilitat de limitar els preus del lloguer, ja que aquesta és una competència estatal que requeriria una llei a aquest efecte.

"Serem l'única comunitat autònoma que estableix preus de referència en àrees tensionades, en zones on els lloguers s'han disparat de forma no harmònica. Els qui lloguen amb un marge de preus de referència tindran bonificacions per actuar amb responsabilitat social", ha apuntat Oltra.

Funcions

Entre les funcions que desenvoluparà aquest observatori es troba la de facilitar la participació i la transferència d'informació a través de trobades de tots els sectors afectats en l'àmbit de l'habitatge i la ciutat, especialment dels sectors vulnerables, a través d'un suport tècnic digital d'accés lliure per a proveir d'informació la mateixa administració, així com els sectors interessats i la ciutadania en general.

D'igual manera, elaboraran publicacions de divulgació de la normativa vigent en matèria d'habitatge per a millorar l'accés de la ciutadania i la seua participació sobre les normes vigents, entre d'altres.

Dret habitacional

Una altra de les funcions que exercirà l'OHSU serà la d'avaluar els efectes de les mesures introduïdes en la Llei per la Funció Social de l'Habitatge a fi de permetre un control de la seua aplicació i proposar correccions o millores.

També analitzarà i diagnosticarà la situació habitacional valenciana; farà seguiment de la funció social de l'habitatge i de la realitat social, amb especial atenció a l'exercici dels drets habitacionals i a les condicions de vulnerabilitat urbana, i elaborarà indicadors que permeten el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades i la seua planificació, introduint la perspectiva de gènere.

L'OSHU elaborarà estudis relacionats amb l'anàlisi dels preus d'habitatge i la seua evolució, de l'oferta i la demanda, de la pèrdua d'habitatge per desnonament o execució hipotecària i dels indicadors socials d'exclusió. També vetlarà per l'estat i la suficiència del parc públic d'Habitatges, proposant mesures que hagen d'adaptar-se per a evitar la segregació social.

Composició

El ple de l'observatori estarà integrat per representants de la Conselleria, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'EVHA, IVE, de l'Institut Cartogràfic i dels col·lectius socials i empresarials i d'organitzacions professionals.

next