El Consell assumeix els 36,6 milions de deute d'Aerocas

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha criticat que "l'ocurrència de l'aeroport per als vianants ha costat 200 milions"
20 desembre 2019 13:32h
La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha explicat que aquesta mesura no suposa un increment de deute financer ni un major dèficit i ha lamentat que "no té més impacte que el de construir un aeroport per als vianants allí". / EFE DOMÉNECH

VALÈNCIA (EFE). El ple del Consell ha acordat l'assumpció, per part de la Generalitat, de 36.671.034,72 euros de deute que Aerocas manté amb la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV). La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha explicat que aquesta mesura no suposa un increment de deute financer ni un major dèficit i ha lamentat que "no té més impacte que el de construir un aeroport per als vianants allí". "L'ocurrència de l'aeroport per als vianants van ser 200 milions", ha criticat.

Així s'ha pronunciat la portaveu del govern valencià aquest divendres després de la roda de premsa posterior al ple del Consell. Com a conseqüència de l'assumpció d'aquest import, es genera un deute de la Generalitat amb SPTCV i d'Aerocas amb la Generalitat per aquest import. D'aquesta forma, la SPTCV cancel·laria l'import degut a la Generalitat per 36.671.034,72 euros i s'alliberaria de la seua obligació d'atendre aquest import al seu soci únic, a més de la seua desvinculació definitiva en l'accionariat d'Aerocas i del deute que aquest mantenia amb la SPTCV per valor de 48.265.126,08 euros.

En contraposició, Oltra ha assenyalat que el Consell està "sanejant i donant una utilitat a aquesta infraestructura" i tractant que "els diners que es va invertir revertisca en serveis a la ciutadania".

Així, la Generalitat es consolida com a màxim i, quasi únic accionista, d'Aerocas, ja que assumeix l'increment del capital social de la mercantil en aquests 48.265.126,08 euros. D'aquesta forma, s'enforteix la situació patrimonial de les dues societats públiques, sense que aquests ajusts suposen per a la Generalitat una eixida de tresoreria en el pressupost de l'exercici.

La SPTCV mantenia amb la Generalitat un deute per import de 36.671.034,72 euros. Es tracta d'una situació derivada, d'una banda, de pagaments atesos amb càrrec a mecanismes de finançament posats en marxa per l'Estat i, de l'altra, de la cessió global d'actius i passius de Ciutat de la Llum, SA, a la citada societat, segons escriptura de cessió de 26 d'abril de 2018. D'aquest import, 4.089.955,38 euros tenen el seu venciment el 31 de desembre de 2019 i 32.581.079,34 euros es troben vençuts.

Per la seua banda, Aeroport de Castelló, S.L., (Aerocas) tenia amb un dels seus socis, SPTCV, un deute per import de 48.265.126,08 euros, derivada d'un préstec participatiu formalitzat l'any 2011 i renovat posteriorment, que actualment es troba vençut i impagat. Aquest deute es trobava en íntegrament per SPTCV. Després de l'assumpció del deute per part de la Generalitat, el saldo que Aerocas mantenia amb SPTCV, se situa en 11.594.091,36 euros.

Per a dur a terme aquesta assumpció de deute, ha sigut necessari anticipar el venciment i exigir el deute que SPTCV manté amb la Generalitat per import de 4.089.955,38 euros, amb venciment el 31 de desembre de 2019, que, juntament amb els 32.581.079,34 euros que es troben vençuts, determinen un total d'obligacions vençudes, líquides i exigibles de 36.671.034,72 euros a la data del present acord.

Així mateix, s'ha autoritzat l'aportació per la Generalitat al capital d'Aerocas d'un import de 36.671.034,72 euros, a subscriure i desemborsar mitjançant la compensació del deute d'aquesta entitat amb la Generalitat, derivada de l'assumpció.

Finalment, s'ha facultat al titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a adoptar en la Junta General d'Aerocas l'acord d'ampliació de capital de la Generalitat, per import de 36.671.034,72 euros, ajustat en funció del valor nominal de les participacions.

next