El Consell cancel·la el deute de la Ciutat de la Llum amb l'IVF per l'extinció de la fundació

El deute de la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum ascendia a 436.830 euros
26 abril 2019 16:59h
El Consell va autoritzar el 8 d'agost del 2014 l'extinció de la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum. / DIARI LA VEU

VALÈNCIA. El ple del Consell ha acordat aquest divendres deixar sense efecte el punt segon de l'acord del Consell, del passat 19 de juny del 2015, pel qual la Generalitat assumia la titularitat del deute que la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum manté amb l'Institut Valencià de Finances (IVF), per import de 436.830 euros, en haver-se extingit la fundació i confluir en la Generalitat la condició de creditor i deutor en relació amb l'esmentat deute.

El Consell va autoritzar el 8 d'agost del 2014 l'extinció de la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum, ha recordat el Consell. Així mateix, l'executiu valencià, amb data de 19 de juny del 2015, va acordar assumir, per part de la Generalitat, la titularitat del deute que la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum manté amb l'Institut Valencià de Finances per import de 436.830,30 euros.

Una vegada ratificat pel Protectorat de Fundacions l'Acord d'extinció, el dia 23 de febrer del 2017 es va acordar l'extinció definitiva de la fundació, aprovant per a això les operacions de realització del patrimoni de l'entitat formalitzades pels liquidadors; el balanç final de liquidació i el lliurament de la totalitat del romanent del balanç a la Generalitat.

En data recent, el Protectorat de Fundacions de la Generalitat ha instat la Comissió de liquidació de la Fundació al fet que, per a poder realitzar els tràmits necessaris per a la liquidació i extinció de la Fundació, el deute que aquesta manté amb la Generalitat siga consignada o, en tot cas, s'obtinga un document fefaent on conste el compromís de no reclamar aquest Deute.

L'article 37.4 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, estableix que "en el marc del procés de reestructuració i racionalització del sector públic fundacional de la Generalitat, aquesta proveirà les fundacions del seu sector públic en liquidació dels fons i recursos econòmics necessaris perquè puga desenvolupar de manera ordenada el procés de liquidació patrimonial".

Per tot això, i a fi d'aconseguir l'extinció definitiva de la fundació i la seua baixa registral, el Consell ha acordat deixar sense efecte el punt segon de l'acord del Consell de data 19 de juny del 2015.

next